3VOOR12/Arnhem-Nijmegen: Doornroosje legt begroting nieuwbouw op tafel 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen: Doornroosje legt begroting nieuwbouw op tafel

Toine Tax: "Na de verbouwing stap zetten naar eredivisie van de popsector"

, 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen: Jasper Konijnenbelt & Edwin Niemantsverdriet

3VOOR12/Arnhem-Nijmegen: Doornroosje legt begroting nieuwbouw op tafel

Toine Tax: "Na de verbouwing stap zetten naar eredivisie van de popsector"

3VOOR12/Arnhem-Nijmegen: Jasper Konijnenbelt & Edwin Niemantsverdriet ,

Onlangs hield Doornroosje-directeur Toine Tax een pleidooi ter verdediging van de complete begroting voor de nieuwbouw van Doornroosje, tijdens een inspraakprocedure van de gemeenteraad. 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen sprak met de podiumbaas over financiën, politiek en de eredivisie van de popcultuursector.

Toine Tax: "Na de verbouwing stap zetten naar eredivisie van de popsector"

Onlangs hield Doornroosje-directeur Toine Tax een pleidooi ter verdediging van de complete begroting voor de nieuwbouw van Doornroosje, tijdens een inspraakprocedure van de gemeenteraad. Tax gaf de raadsleden tekst en uitleg over de zojuist opgestelde integrale begroting voor de nieuwbouw van de poptempel, hoofdzakelijk om de schijn weg te nemen dat de kosten van de nieuwbouw alsmaar zouden stijgen. 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen sprak met de strijdbare podiumbaas over financiën, politiek en de eredivisie van de popcultuursector.
 

Wat is er besproken tijdens de inspraakronde in de gemeenteraad?

Toine Tax: “Vorig jaar mei heeft de gemeente gestemd vóór de nieuwbouwkosten. Toen was echter alleen inzichtelijk wat het gebouw zelf zou kosten en wat de exploitatiekosten van de popfunctie zouden zijn. De totale integrale begroting ligt nu op tafel, dus nu inclusief alle onderhavige lasten en hypotheek van het gebouw. Kortom: de exploitatiebegroting om een poppodium te kunnen beginnen. De gemeente heeft daarmee nu feitelijk voor het eerst de totale kosten in het vizier. Voor de duidelijkheid, de extra begrote kosten hebben niets te maken met de exploitatie van de popfunctie: die is nog steeds conform de plannen. De ramingen voor de totale jaarlijkse kosten, zijn sinds 2002 vrijwel hetzelfde gebleven (zelfs iets gedaald), alleen is het aandeel van de gemeente groter geworden. Hieraan valt ook het vertekende beeld dat is ontstaan – namelijk dat de nieuwbouwplannen van Doornroosje steeds duurder zouden worden - te wijten. Tweeëndertig van de negenendertig raadsleden hebben aangegeven op basis van deze begroting nog steeds voor doorgang van de nieuwbouw te zijn."
 
 Er bestaat een gat in de begroting, dat nu gedicht wordt door een aanbestedingsvoordeel. Dit is feitelijk vooruitlopen op financieel voordeel in de toekomst. Hoe speculatief is een dergelijke constructie en welke politieke consequenties kan dit hebben?

“Ja dat is een speculatieve constructie, maar het geraamde voordeel ligt sterk in de lijn der verwachtingen. Momenteel weet de gemeente dat ze op allerlei projecten tussen de 10 en 25 % korting kunnen bedingen, ten opzichte van hun eigen begroting.  Dat is logisch want de vorige begrotingen zijn gemaakt in een periode van hoogconjunctuur, vóór de crisis. Dat voordeel is dus reëel, maar dan moet je wel snel aanbesteden. Als je nu nog een jaar gaat doen over het aanbesteden en de economie trekt weer aan dan ben je alsnog het haasje. Formeel klopt het dat daar nog een onzekerheid ligt, maar dat is voor de gemeente geen reden om de bouw te blokkeren."

Daarbij is er sprake van een tekort bij de inventaris en inrichting: er is 100.000 aan jaarlijkse kosten geraamd, dit zou 240.000 moeten zijn. Doornroosje moet zelf derden zoeken om dit te bekostigen. Hoe denkt Doornroosje dit gat te dichten?

"Nu we naar een nieuwbouwsituatie gaan hebben we begroot dat we deze kosten via Europese subsidies kunnen bekostigen. Daarmee kunnen we de technische infrastructuur aanschaffen. Daar moet je feitelijk op afschrijven, maar als je dat in de eerste, pak ‘m beet, tien jaar niet volledig doet ontstaat er niet direct een probleem. Je schuift het tekort dan weliswaar op de lange baan, maar op die manier heb je wel een decennium lang ruimte dit intern op te lossen."
 
"We hebben een conservatieve begroting neergelegd, daar houd ik aan vast, maar ik hoop eigenlijk dat we het beter gaan doen. Je hebt tien jaar de tijd je naar de gemeente toe te bewijzen en zit in een veel betere locatie qua bereikbaarheid en capaciteit en bent derhalve veel beter in staat sponsors te werven dan nu. Als je na zeven jaar inschat dat je het gat niet kunt dichten, heb je drie jaar om het bij de gemeente op de agenda te zetten. De gemeente kan dan bij tegenspoed zelf bepalen of ze er meer in willen investeren, of opnieuw (net zoals nu) landelijke of Europese subsidies verwerven, en misschien kunnen we leasen. En anders kunnen we altijd nog de tering naar de nering zetten (werken met wat minder licht of een mindere PA). Je ziet het aankomen, je hebt de tijd om het op te lossen."
 
De nieuwbouw van Doornroosje is inmiddels een slepende procedure geworden. Waarom duurt alles zo lang?

“Voor en tegenstanders zijn zeer gecharmeerd van de openheid en de transparantie van de cijfers waarmee wij de materie tegemoet treden, maar dat betekent wel dat alle variabelen onder een vergrootglas komen te liggen. Dat vergt tijd. Daarbij maak ik niet de beslissingen. We hebben de verkiezingen achter de rug en nu zal Doornroosje inzet van de collegeonderhandelingen zijn. "

Hoe zie je de exploitatie voor je? Is er al zicht op voldoende grote namen om de nodige bezoekers te trekken. Ben je hierbij niet bang tegen dezelfde problemen aan te lopen als LuxorLive en hoe lang denk je dat de aanlooptijd zal zijn?

"De capaciteit van 1100 man in de grote zaal en een kleine zaal van 400 man lijkt groot, maar dan heb je het over concerten. Aan concerten verdienen wij niets, je mag blij zijn als je quitte speelt. Die zaal van 1100 man krijg je misschien niet eens vol, want de vraag is maar of bands van dat kaliber, die misschien maar drie keer in Nederland spelen, naar Nijmegen willen komen. We hebben tegen de gemeente gezegd dat we uitgaan van een bezettingsgraad van 55%, dus gemiddeld 600 man. Op het moment dat het toch beter gaat – en dat leid ik af uit cijfers van 013 – heb je een hoger aantal bezoekers op hetzelfde bedrag aan subsidie. More value for your money. Maar in ons bedrijfsplan staat dat er volkomen los van. Voor de financiering van de concerten heb ik die extra capaciteit dus niet nodig. Toch moet je die realiseren. Van die 1100 man zit 250 op het balkon. Het balkon komt bijvoorbeeld in zicht op het moment dat je gaat praten over zaalverhuur aan externe partijen."
 
"Dan ga ik naar dance, daar is in het bedrijfsmodel de capaciteit lager, want de zaal van 1100 zit voor 250 op het balkon en daar kunnen mensen niet dansen. Tevens heb je meer ruimte nodig om te dansen. Dus je houdt dan zonder balkon geen capaciteit van 850 over maar van 600. Dat is maar anderhalf keer zoveel als onze huidige grote zaal, en krijgen we makkelijk vol. We merken in de underground scene dat we bepaalde artiesten nu niet meer kunnen boeken en dan weer wel. En daar is mijn bedrijfsplan op gebaseerd. Wij bewijzen al jaren dat wij het relatief goed doen. Als je het vergelijkt, voetballen we nu bovenin de eerste divisie van de popsector. En ik denk dat als we na de verbouwing de stap naar de eredivisie nemen we het beter kunnen doen dan een aantal eredivisieclubs van nu. Ik heb zelf het gevoel dat we het eerder beter dan slechter gaan doen, dan we begroot hebben. Maar op een gevoel mag je een begroting niet baseren, we hebben gewoon nog geen ervaring in de eredivisie. Wel zie ik aan een aantal parameters uit de branche dat we zoveel efficiënter zijn dan veel grote podia, met alle respect voor hen. Dat zullen we wel eerst maar eens moeten bewijzen."

Wanneer denk je nu eigenlijk echt open te gaan?

"Eind 2013, maar dan moet er niet meer gewacht worden met aanbesteden."

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12