Rechter: geen heffing op mp3-spelers en harddiskrecorders

Acteurs en musici verliezen bodemprocedure tegen de staat

Eelco Couvreur ,

De Stichting NORMA, belangenbehartiger van uitvoerend kunstenaars op het gebied van auteursrechten, heeft de bodemprocedure die het had aangespannen tegen de Staat verloren. Volgens de rechter is de bevriezing van het thuiskopiestelsel niet onrechtmatig. NORMA zegt dat artiesten de afgelopen vier jaar 27 miljoen aan inkomsten zijn misgelopen.

Acteurs en musici verliezen bodemprocedure tegen de staat

Er komt geen heffing op de verkoop van mp3-spelers en harddiskrecorders. Dat is de conclusie na de uitspraak van de rechter in de zaak van de Stichting NORMA tegen de staat. NORMA, belangenbehartiger van uitvoerend kunstenaars op het gebied van auteursrechten, had een bodemprocedure tegen Justitie aangespannen omdat het vindt dat de bevriezing van het thuiskopiestelsel onrechtmatig zou zijn. De rechter onderdeelde echter anders.

De bevriezing houdt in dat er nog wel een heffing zit op beschrijfbare schijfjes, maar niet op mp3-spelers en harddiskrecorders. Van die laatste categorie wordt veel meer gebruik gemaakt en dus lopen artiesten inkomsten mis. NORMA zegt dat het in de afgelopen vier jaar om een bedrag van 27 miljoen euro gaat.

Volgens Justitie echter, is de terugval van inkomsten zeer gering. Wisso Wissink van NORMA reageert: “Dat is gewoonweg niet waar. Die cijfers staan op de website van de Stichting De Thuiskopie en zijn vrij toegankelijk. Iedereen die kan rekenen kan dus zien dat die argumenten op niets gebaseerd zijn.”

De toenmalige minister van Justitie Hirsch Ballin nam in 2008 het besluit om de thuiskopieregeling te bevriezen tot 2009 en dus niet over te gaan op heffing van bijvoorbeeld mp3-spelers. Na de verloren rechtszaak in 2008, en het hoger beroep dat later dat jaar ook verloren ging, is de huidige uitspraak in de bodemprocedure een nieuwe domper voor NORMA. “Maar dat wil niet zeggen dat we het opgeven,” vervolgt Wissink. “Al onze speerpunten zijn door de rechter zonder uitleg ter zijde geschoven. Dan is wat ons betreft de gang naar een nieuw hoger beroep snel gemaakt.”