Strijd tegen hogere BTW voor senaat nog niet gestreden Strijd tegen hogere BTW voor senaat nog niet gestreden

CDA en VVD pleiten als alternatief voor invoering in september

, Ingmar Griffioen

Strijd tegen hogere BTW voor senaat nog niet gestreden

CDA en VVD pleiten als alternatief voor invoering in september

Ingmar Griffioen ,

Hoewel het Kabinet vasthoudt aan de verhoging van de BTW op de podiumkunsten naar 19%, legt de Eerste Kamer zich daar niet bij neer. Zelfs de senatoren van regeringspartijen VVD en CDA pleitten vanavond voor uitstel in het debat met staatssecretaris Frans Weekers van Financiën. Het CDA droeg een BTW-verhoging vanaf september als alternatief aan.

CDA en VVD pleiten als alternatief voor invoering in september

Hoewel het Kabinet vasthoudt aan de verhoging van de BTW op de podiumkunsten naar 19%, legt de Eerste Kamer zich daar niet bij neer. Zelfs de senatoren van regeringspartijen VVD en CDA pleitten vanavond voor uitstel in het debat met staatssecretaris Frans Weekers van Financiën. Het CDA droeg een BTW-verhoging vanaf september als alternatief aan.

Met de invoering van de maatregel per 1 september krijgt de kunstensector in ieder geval meer dan tien dagen de tijd om zich in te stellen op de consequenties, zo is de redenering. De senatoren van coalitiepartner VVD steunen het voorstel om de verhoging pas bij de start van het nieuwe theaterseizoen, september 2011 in te laten gaan. "Iedereen weet dat het culturele seizoen niet gelijk loopt met de jaarkalender", zo klonk het vanavond in de Eerste Kamer. Senatoren uitten ook hun bezorgdheid, dat de maatregel strijdig is met Europese regelgeving op het gebied van fiscale neutraliteit en wezen in dat verband nogmaals op "oneerlijke concurrentie voor de podiumkunsten met soortgelijke evenementen als circussen".

De PvdA toonde zich nog creatiever bij monde van senator Frans Leijnse: "Het kabinet kan de BTW verhogen en haar dezelfde dag met een ministerieel besluit weer verlagen", zo tekende het ANP op. Volgens Leijnse is datzelfde gedurende dit jaar gebeurd bij het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie of onderhoud.

Minister-president Rutte weigerde vandaag aan de wens van de Eerste Kamer tot herziening van de BTW-plannen tegemoet te komen. Dat bleek uit zijn brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer. D66-senator J.W.M. Engels signaleerde vanavond dat elke vorm van een handreiking van regeringszijde ontbrak en noemde dat "een slag in het gezicht van de Eerste Kamer". Ook vroeg de D66'er de staatssecretaris of "hij niet moet toegeven dat voor deze maatregelen geen redelijke argumenten voorhanden zijn?" De budgettaire argumenten vond Engels niet steekhouden, temeer omdat er minder schadelijke alternatieven zouden zijn om de gehoopte 90 miljoen euro te besparen.

Door de weigering van Rutte kan de Eerste Kamer een verhoging van de BTW enkel nog tegenhouden door morgen (dinsdag) het hele Belastingplan 2011 te verwerpen. Dat onwaarschijnlijke scenario kan eigenlijk wel de prullenbak in, omdat zelfs oppositiepartij PvdA dat als "heftig" en "een heel zwaar wapen" betitelt.

Het debat over het Belastingplan wordt dinsdagochtend weer opgepikt met de beantwoording van de vragen door staatssecretaris Weekers. De stemming over het Belastingplan volgt aan het eind van de middag.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12