SENA vraagt crisismanager om ‘zaken recht te breien’

Directeur Van Berkel sinds half juni ziek gemeld

Erik Zwennes ,

Rechtenbeheerder SENA loopt mogelijk miljoenen mis. Nadat de organisatie door het bestuur werd gevraagd te kijken naar de sterk oplopende debiteurenpost, moet het concluderen dat veel oude afdrachten mogelijk niet meer geïnd kunnen worden. Directeur Hans van Berkel heeft zich ziek gemeld. Crisismanager Cees van Steijn is aangesteld als interim directeur.

Directeur Van Berkel sinds half juni ziek gemeld

Rechtenbeheerder SENA loopt mogelijk miljoenen mis. Sena is verantwoordelijk voor het innen van afdracht aan naburige rechten door onder meer bedrijven. De organisatie werd vorig jaar door het bestuur opgedragen scherper te kijken naar de sterk oplopende debiteurenpost. Het moet na onderzoek concluderen dat veel oude afdrachten mogelijk niet meer geïnd kunnen worden. Het jaarverslag over 2009, dat op 21 juni zou worden gepresenteerd, is uitgesteld. Op die dag is wel toelichting gegeven over de ontstane situatie. Een nieuwe jaarrekeningvergadering staat voor 8 september gepland.

SENA directeur Hans van Berkel, die sinds de oprichting van SENA in 1992 aan het roer staat, heeft zich vlak voor de presentatie van het jaarverslag ziek gemeld. Crisismanager Cees van Steijn is een dag na de geplande presentatie aangesteld als interim directeur. Van Steijn: “Er zijn achterstanden geweest en er staan inmiddels hoge bedragen op de debiteurenpost in de jaarrekening. Natuurlijk geeft dit commotie. Ik zou er ook ziek van worden. Ik ben gevraagd om een aantal zaken recht te breien.” Volgens de interim directeur is Van Berkel niet op non-actief gesteld.

Vandaag publiceert zakenblad Quote op zijn website een kritisch artikel over de gang van zaken bij de copyrightorganisatie. ‘SENA heeft daarom volgens insiders een bedrag oplopend tot €35 miljoen afgeschreven. Twee aanwezigen bij de laatste vergadering van SENA bevestigen dat aan Quote.’ Interim directeur Cees van Steijn van SENA nuanceert het bericht. “Er zijn geen tientallen miljoenen weg. Voor een bedrag van 12,5 miljoen euro is een voorziening opgenomen in de jaarrekening. Dit gaat onder meer om rekeningen van bedrijven die niet meer bestaan, bijvoorbeeld door een faillissement. Dit bedrag is nog niet definitief afgeboekt, maar je mag aannemen dat een belangrijk deel van het bedrag niet meer te innen is. Voor een bedrag van 14,5 miljoen zijn we bezig met uitzoekwerkzaamheden. Hiervoor hebben we ons controleapparaat inmiddels flink uitgebreid. Het gaat onder meer om facturen aan bedrijven die stellen geen muziek te gebruiken terwijl ze in het verleden wel aangaven af te moeten dragen. Omdat bij dit bedrag niet duidelijk is welk deel alsnog geïnd zal worden, is voor de veiligheid van het bedrag ook hiervoor een voorziening opgenomen. Van de 14,5 miljoen mag worden aangenomen dat een deel alsnog binnen komt. Een derde categorie bestaat uit bedrijven die de afgelopen jaren door SENA zijn aangeschreven, maar nooit hebben gereageerd. Dit staat in de jaarrekening voor een bedrag van 8,5 miljoen.”

De derde categorie is tot stand gekomen doordat SENA zijn bestand vergelijkt met andere copyrightorganisaties, zoals Buma. Wanneer bedrijven afdragen aan een andere organisatie en het vermoeden bestaat dat dit ook voor SENA zou moeten gebeuren, worden ze aangeschreven. Van Steijn geeft aan dat deze gang van zaken mogelijk te voorbarig is geweest. “Bij mijn aanstelling werd ik hiermee geconfronteerd. Hoe in de toekomst om te gaan met deze categorie is een kwestie die op dit moment op mijn bureau ligt.” Van Steijn benadrukt dat directeur Van Berkel het al die jaren heel goed heeft gedaan. “Als alle facturen waren betaald had hij het uitmuntend gedaan. Er is nu niet ineens een verlies ontstaan. De continue onderstroom van inkomsten door afdrachten is al jaren redelijk constant. We moeten nu echter concluderen dat er minder geld binnen is dan dat er volgens de gekozen aanpak binnen had kunnen komen. We moeten nu nadenken over hoe in de toekomst om te gaan met bijvoorbeeld de eerder genoemde nieuwe bedrijven.”

Feit is dat een aanzienlijk bedrag niet bij muzikanten en producenten zal belanden. Het lijkt dat het incassobedrijf Intrum Justitia hier ook een rol in heeft gespeeld. De facturatie van de afdrachten was lange tijd door SENA uitbesteed aan Intrum Justitia. De opvolging van die rekeningen (herinneringen, incassoprocedure etc. - red.) is lange tijd niet goed gegaan. Directeur Van Steijn geeft toe dat SENA hier laks op heeft gereageerd. “Mensen binnen deze organisatie waren jarenlang te optimistisch over het bedrag dat nog op te halen was. Het bestuur heeft vorig jaar aangedrongen op een scherpere kijk naar de sterk oplopende debiteurenpost. Met de kennis van vandaag is destijds niet adequaat ingegrepen.” Van Steijn zegt dat de samenwerking met Intrum Justitia in 2008 is beëindigd. SENA heeft inmiddels een eigen incasso-organisatie opgezet.

Voor 8 september heeft SENA een extra vergadering gepland. Dan zal de nieuwe jaarrekening worden gepresenteerd en toelichting worden gegeven over de vorderingen van de versterkte controleacties door de organisatie. Erwin Angad-Gaur, bestuurslid van SENA en tevens voorman van muzikantenvakbond NTB, zegt tot de vergadering geen mededelingen te willen doen.