Buma/Stemra: podia en verdienende bloggers moeten gewoon betalen Buma/Stemra: podia en verdienende bloggers moeten gewoon betalen

Auteursrechtenorganisatie houdt vast aan eigen visie

, Atze de Vrieze

Buma/Stemra: podia en verdienende bloggers moeten gewoon betalen

Auteursrechtenorganisatie houdt vast aan eigen visie

Atze de Vrieze ,

Poppodia en festivals moeten vanaf 1 januari wel degelijk betalen voor het embedden van muziek op hun site. Dat bevestigde directeur Juridische Zaken Cees van Rij van Buma/Stemra aan 3VOOR12. Ook bloggers met reclameinkomsten kunnen nog altijd een rekening verwachten.

Auteursrechtenorganisatie houdt vast aan eigen visie

Poppodia en festivals moeten vanaf 1 januari wel degelijk betalen voor het embedden van muziek op hun site. Dat bevestigde directeur Juridische Zaken Cees van Rij van Buma/Stemra aan 3VOOR12. Vrijdag kondigde de auteursrechtenorganisatie aan voorlopig geen geld te vragen van niet-bedrijfsmatige sites. Podia die hun shows promoten met filmpjes vallen niet onder die voorlopige uitzondering. “Een poppodium is in beginsel een commerciële onderneming”, zegt Van Rij. Dat sommige podia een stichting zijn en geen winstoogmerk hebben, maakt geen verschil. “Stemra is ook een stichting. Toch beschouwen we dat als een bedrijf.”

Ook bloggers die inkomsten generen met hun eigen site, worden beschouwd als bedrijfsmatige sites. Daarbij maakt Buma/Stemra geen onderscheid tussen kleine of grote sites. Eén advertentie op de site is genoeg om als bedrijfsmatig aangemerkt te worden. “Winst is geen vereiste, het gaat ons om inkomsten. In onze on demand licentie maken we onderscheid tussen grootgebruik en kleingebruik. Bij embedden hebben we dat onderscheid niet gemaakt, omdat het tarief nu al aansluit bij het laagste tarief voor on demand gebruik.”

Het tarief van 130 euro per 6 filmpjes heeft bij Buma/Stemra dan ook niet ter discussie gestaan. Dat bloggers vaak enorme archieven hebben, waarin soms wel duizenden filmpjes voorkomen, doet volgens Van Rij niet ter zake. “Je kunt berichten archiveren. Bovendien heerst er een misverstand. Bloggers kunnen zich wel degelijk beroepen op het citaatrecht wanneer ze muziek gebruiken bij recensies. Ze moeten dan aan een aantal voorwaarden voldoen. Onder meer bronvermelding en niet het hele werk gebruiken. De regels daarvoor zijn vastgelegd in de Auteurswet.”

Het embedded tarief voor bedrijfsmatige sites is volgens Buma/Stemra niet heroverwogen, omdat de commotie ‘alleen ging over niet-bedrijfsmatig gebruik’. “Gisteren is er een persbericht verschenen van VNO/NCW en MKB, in de periode daarvoor hebben wij weinig kritiek van bedrijfsmatige partijen gehoord”, zegt Van Rij. Daarmee gaat hij voorbij aan de noodkreten in de media van podia, en bloggers die geld verdienen. “Onze fout is misschien geweest dat we dachten dat bloggers altijd niet-bedrijfsmatige gebruikers zijn.” Bovendien negeert Buma/Stemra het belangrijkste punt van kritiek van VNO-NCW, namelijk dat in de Commissie Pastors afgesproken is dat auteursrechtenorganisaties samen moeten werken met de markt om het auteursrecht zo goed mogelijk te handhaven. Buma/Stemra neemt de kritiek van VNO/NCW overigens wel serieus en gaat de komende tijd het gesprek aan.

Volgens Cees van Rij neemt Buma/Stemra zichzelf achteraf niets kwalijk. Zo vindt hij niet dat het verstandiger was de controversiële opvatting dat het embedden van een filmpje een nieuwe openbaarmaking is, eerst voor te leggen aan een rechter. “We moesten eerst iets aan de rechter voor te leggen hebben. Nu is er een tarief dat kan worden voorgelegd.” Over het imago van zijn organisatie maakt Van Rij zich geen grote zorgen. “Wij maken ons altijd zorgen over ons imago, maar nu niet meer dan normaal. Als je een vergoeding vraagt voor iets waarvan mensen dachten dat het gratis was, breng je altijd een slechte boodschap.”

Nieuw voor Buma/Stemra is dat de organisatie niet alleen te maken heeft met professionele instellingen, zoals omroepen en horeca, maar ook met gebruikers. “Op het internet zijn gebruikers auteursrechtelijke handelingen gaan verrichten. Ongetwijfeld in de meeste gevallen te goeder trouw, maar als je je op de weg begeeft, moet je wel eerst de verkeersregels beheersen. Onszelf achteraf iets kwalijk nemen heeft niet zo veel zin. Wij zijn alleen bezig de materiële en niet-materiële belangen van onze componisten en tekstschrijvers zo goed mogelijk te beheren. Over de 10 andere licenties hebben we nauwelijks vragen gehoord. We gaan er dan ook vanuit dat die door de markt geaccepteerd worden. Belangrijkste is dat Buma/Stemra in gesprek gaat met alle betrokken partijen uit bedrijfsleven, belangenorganisaties en politiek om tot een vergoeding te komen voor het niet-bedrijfsmatig gebruik van embedded files.”

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12