Artiesten voelen zich genegeerd in auteursrechtendebat Artiesten voelen zich genegeerd in auteursrechtendebat

Gezamenlijke vakbonden en beroepsorganisaties alsnog welkom bij hoorzitting over auteursrecht

, Erik Zwennes

Artiesten voelen zich genegeerd in auteursrechtendebat

Gezamenlijke vakbonden en beroepsorganisaties alsnog welkom bij hoorzitting over auteursrecht

Erik Zwennes ,

Er is ophef ontstaan over de geplande hoorzitting van de Vaste Kamercommissie Justitie over het auteursrecht. Enkele belangenbehartigers, BNO, FNV Kiem/BV Pop, Ntb, NVJ en PALM, zijn ter elfder ure alsnog uitgenodigd. Eventuele acties zijn desondanks nog niet van de baan.

Gezamenlijke vakbonden en beroepsorganisaties alsnog welkom bij hoorzitting over auteursrecht

Er is ophef ontstaan over de geplande hoorzitting van de Vaste Kamercommissie Justitie over het auteursrecht. Aanstaande donderdag 15 oktober overlegt de commissie in een ronde tafelconferentie met belanghebbenden. Aanleiding is de rapportage die de parlementaire werkgroep Auteursrecht eerder dit jaar aan de Tweede Kamer uitbracht. Enkele belangenbehartigers, BNO, FNV Kiem/BV Pop, Ntb, NVJ en PALM, waren verontwaardigd dat zij geen uitnodiging ontvingen om hun verhaal te kunnen doen tijdens de zitting. “Bepaalde aspecten komen  gewoon niet aan bod. Neem bijvoorbeeld de afspraken tussen muzikant en Buma,” aldus Erwin Angad-Gaur van Ntb, de vakbond voor musici en acteurs, namens de vijf partijen. Ter elfder ure hebben zij te horen gekregen alsnog zitting te mogen nemen.

Eén dag voor de zitting heeft de griffie laten weten dat de gezamenlijke vakbonden en beroepsorganisaties welkom zijn bij de hoorzitting. Arda Gerkens, voorzitter van parlementaire werkgroep Auteursrecht en lid van de Kamercommissie Justitie, snapt de ophef niet. “Ik beslis niet wie er worden uitgenodigd, maar weet wel dat VOI©E is uitgenodigd.”  VOI©E is de brancheorganisatie van collectieve beheersorganisaties voor auteurs- of naburige rechten. Hieruit krijgen twee leden spreektijd in Den Haag. “Buma/Stemra en de Stichting Thuiskopie worden in ons rapport (van de werkgroep Auteursrecht red.) hard aangepakt. Zij moeten hun verhaal kunnen doen.”

Na het versturen van de uitnodigingen hebben zich, volgens Gerkens, nog veertien partijen gemeld die ook aanwezig wilden zijn bij de hoorzitting. “In drie uur tijd moeten zoveel mogelijk partijen aan het woord komen. Als de bewuste belangenbehartigers zich niet vertegenwoordigd voelen, moeten ze zich tot VOI©E wenden.” Volgens Angad-Gaurvan kan VOI©E geen aandacht vragen voor de makers omdat zij in dezen namens de gezamenlijke rechtenorganisaties spreken.”

Volgens Gerkens worden de twee belangrijkste punten van de verontwaardigde partijen al naar voren worden gebracht. “Zij wensen dat het auteurscontractrecht nu eens goed geregeld wordt, daar pleiten wij in ons rapport juist vóór. Daarnaast wensen we de afschaffing van de Thuiskopieregeling. Daar zijn de klagende partijen tegen, maar het lijkt me dat de Stichting Thuiskopieregeling hierin de juiste partij is om uit te nodigen.” Angad-Gaurvan stelt juist niet achter de conclusies van het rapport van de werkgroep Auteursrecht te staan. “Neem het algehele verbod op downloaden van bijvoorbeeld muziek. Ondermeer het NVPI is daar hartstikke blij mee en was in eerste instantie wel uitgenodigd. Maar volgens ons is dat niet hoe je het publiek moet behandelen. Wij vinden dat men wel mag downloaden, maar wensen enkel dat makers hier een vergoeding voor krijgen.”

Gerkens benadrukt dat de hoorzitting niet het enige moment is om een standpunt te verduidelijken. “Ik voer dagelijks gesprekken met partijen, vandaag bijvoorbeeld de Publieke Omroep. Ook zouden de partijen met individuele Kamerleden contact moeten zoeken. Zij zullen uiteindelijk over de voorstellen van de werkgroep in debat gaan.”

De gezamenlijke vakbonden en beroepsorganisaties hadden in eerste instantie gedreigd met acties, in een later stadium wellicht zoals de ingrijpende schrijversstakingen in de VS. Met de late uitnodiging zijn deze nog niet van de baan. Angad-Gaurvan: “Er komen tijdens de hoorzitting vijf blokken aan bod. Nu worden we toegevoegd aan het collectief beheerblok, maar er had natuurlijk gewoon een blok ‘makers’ moeten zijn.”

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12