Verdachtmakingen aan adres Limburgse festivalorganisator twee weken voor verdwijning

Vermoedens en beschuldigingen eind vorig jaar aan CDA Heerlen verstuurd

Erik Zwennes ,

Twee weken vóór de verdwijning en dood van het Limburgse raadslid en festivalorganisator Trudie Souren heeft de lokale partijafdeling een verdachtmakende mail over haar ontvangen. Onze lokale afdeling 3VOOR12/Limburg is eveneens benaderd en heeft inmiddels contact opgenomen met de politie.

Vermoedens en beschuldigingen eind vorig jaar aan CDA Heerlen verstuurd

Afgelopen donderdag werd bekend dat het sinds 7 januari vermiste Limburgse raadslid Trudie Souren is overleden. De Heerlense politie vond donderdag op de Brunssummerheide het lichaam van de 55-jarige vrouw. Souren was behalve CDA-lid ook bestuurslid van Stichting Popmuziek Limburg en organisator van het gratis popfestival Booch, dat jaarlijks in Heerlen gehouden wordt. Over de doodsoorzaak van Souren is nog niets bekend. De politie gaat vooralsnog uit van een ongeval. Wel besloot het vrijdag sectie te laten verrichten op het lichaam. Twee weken vóór de verdwijning van Souren ontving de Heerlense CDA-Raadsfractie, de overige fracties, enkele individuele raadsleden en 3VOOR12/Limburg een mail met verdachtmakingen aan het adres van het Raadslid. Dit blijkt uit documentatie die 3VOOR12 ontvangen heeft. In de bewuste mail uitte de afzender het vermoeden van valsheid in geschrifte en onjuistheden bij subsidieverzoeken door Souren.

3VOOR12/Limburg werd vóór de vermissing benaderd door de briefschrijver, ene Jos Zimny. Op 24 december mailde hij dat hij de naam van Souren aan de gemeente had doorgespeeld. De lokale afdeling besloot hier niet verder op in te gaan. Na de vermissing en dood van Trudie Souren heeft hoofdredacteur Twan Bakker de lokale politie op de hoogte gebracht van de uitspraken van Zimny. “We schrokken van de ontwikkelingen. Het is toch wel spooky,” aldus Bakker. Het korps Limburg-Zuid liet weten contact met Bakker op te nemen indien de uitkomst van het onderzoek hierom zou vragen. Bij navraag zegt een woordvoerder van het korps dat er nog steeds wordt uitgegaan van een natuurlijke dood van Trudie Souren. Vrijdag vindt sectie op het lichaam plaats. Een definitief uitsluitsel over de doodsoorzaak zal waarschijnlijk dit weekend volgen.

In een telefonische reactie vertelt Jos Zimny dat hij geschokt is door de dood van Souren. Hij is nog niet benaderd door de politie en wil niet speculeren over de doodsoorzaak. Hij vertelt dat zijn acties niet zijn ingegeven door eigenbelang, maar dat hij handelt uit twijfel over de bestemming van bepaalde gehonoreerde subsidieaanvragen. Tevens vermoede hij valsheid in geschrifte door het raadslid. Echter, Zimny heeft nog geen concrete bewijzen kunnen overleggen.

Zimny zegt tot dit gesprek geen enkel verband te hebben gelegd tussen zijn herhaaldelijk geuite verwijten aan het adres van Souren en de recente ontwikkelingen. “Het gaat niet alleen om haar, ik vermoed misstanden, maar word niet serieus genomen. Herhaaldelijk heb ik geprobeerd om de burgemeester hiervan op de hoogte te stellen, hij wenste hier niet op in te gaan.” Zimny benadrukt zijn verdriet over de dood van Souren. CDA Heerlen was niet bereikbaar voor commentaar.

3VOOR12 wil benadrukken dat het geen reden tot twijfel heeft over de voorlopige uitkomsten van het politieonderzoek. Wij berichten over de vermoedens en benadering door Zimny vanwege de opschudding die dit veroorzaakte bij de lokale afdeling. Over de uitkomst van de sectie zal worden bericht op de website van korps Limburg-Zuid.