VNPF smeekt gemeentes vooral te blijven bouwen aan de podia

Gemeentes zien weinig mogelijkheid om bouw te versnellen

Ron van der Sterren ,

De gemeente Nijmegen deed het al. Maar in Leiden zien ze het nog niet voor zich: de recessie aangrijpen als kans. Nu de kredietcrisis ook in Nederland voelbaar wordt, staan meerdere bouw en verbouwprojecten rondom poppodia en theaters onder druk. En dus deed de Vereniging van Nederlands Poppodia en Festivals een beroep op de verantwoordelijke wethouders: "blijf ook nu bouwen. Juist nu!"

Gemeentes zien weinig mogelijkheid om bouw te versnellen

Bouwen in crisistijd. Volgens kenners het perfecte moment omdat de prijzen zullen dalen. Tegelijkertijd voor gemeentes een moment om dure plannen nog eens onder de loep te nemen. Om dat laatste voorkomen, heeft de Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) alle gemeente met bouw- of verbouwingsplannen een smeekbede gestuurd. Daarin roept directeur Berend Schans de verantwoordelijke wethouders op juist nu vooral door te pakken. Schans: "Nog niet zolang geleden leek een combinatie van private financiering en gemeentegeld perfect. Met sponsoring of financiering via de markt hadden gemeentes een oplossing voor het verwezenlijken van grote bouwplannen. Maar dat is nu niet meer reëel". En dus moet de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen, aldus Schans.

Dat de gedachtegang van Schans geen wishful thinking is, bewees de gemeente Nijmegen. Eind december van het afgelopen jaar werd door het college aldaar een motie aangenomen die stelt dat juist in moeilijke tijden bouwprojecten door moeten gaan om de economie te stimuleren. In die motie wordt de nieuwbouw van Doornroosje expliciet genoemd. In januari voegde het college de daad bij het woord en beloofde de financiering – die eerst voor een deel rustte op privaat geld – alsnog geheel op zich te nemen.

In Leiden lijkt een versnelling er ondanks crisiskansen niet in te zitten bij de nieuwbouwplannen van LVC, die straks moet verhuizen naar een nog te verrijzen muziekcentrum De Nobel. Directeur Ruud Visser strijdt al vijftien jaar voor een betere locatie van de popzaal. "Als ik het voor het zeggen zou hebben, zou ik nu beginnen. Met een half jaartje kun je tegen kostprijs bouwen. Dit is het moment. Maar ja, ik snap ook wel dat het zo niet gaat. Een gemeente heeft natuurlijk met allerlei procedures te maken. Al zou je willen, dan nog kun je niet nu zomaar even gas geven. Als we de planning halen, heeft LVC op zijn vroegst in 2015 een nieuw onderkomen."

Dat bevestigt Fons de Lemarre, woordvoerder van de gemeente Leiden: "Het budget voor het muziekcentrum De Nobel is er, de huidige kredietcrisis heeft daar geen invloed op. In die zin zal de voortgang van de nieuwbouw niet leiden onder de crisis. Maar versneld bouwen is ook niet realistisch, al zouden we het willen. Op dit moment wordt die snelheid vooral bepaald door zaken als bijvoorbeeld een bestemmingsplanprocedure. Dat kun je niet versnellen met de crisis als argument."

Weer anders gaat het in de gemeente Sittard-Geleen. Na het langzaam verdwijnen van de kleine podia die de twee samengevoegde gemeentes hadden (Fenix in Sittard en De Boerderij in Geleen), is op dit moment De Hanehof eigenlijk de enige plek voor een popconcert binnen de stadsgrenzen. Daar wil de gemeente wat aan doen. Om te beginnen ligt er een voorstel om een half miljoen te investeren in de Hanehof, zodat deze beter bruikbaar is voor concerten met meer bezoekers. Volgens beleidsmedewerker Miltenburg blijft dat aanbod ook in crisistijd overeind. "Wij hebben en actief anti crisisbeleid, vastgelegd in de nota 'koersvast'." Bij de Hanehof is de gemeente eigenaar, maar huurt een uitbater de zaal. Het is nu aan hem om te beslissen in hoeverre hij gebruik wil maken van het aanbod, aldus Miltenburg. Dat die nog niet heeft toegehapt heeft onder andere te maken met het vooruitzicht dat de huur van het pand na verbouwing omhoog zal gaan. Volgens Miltenburg niet meer dan normaal: "De gemeente zal een eventuele investering verrekenen in een aangepaste huur. Als de zaal meer bezoekers kan huisvesten en beter geschikt is voor concerten, dan zou de uitbater daar meer profijt uit moeten kunnen halen."

Daarnaast probeert Sittard-Geleen ook het gat te vullen dat de afgelopen jaren is gevallen met het verdwijnen van de twee kleine poppodia Fenix en De Boerderij. In een nieuw gebouw in het centrum van Sittard is ook een zogenaamd b-podium gepland voor 500 tot 700 bezoekers. Miltenburg: "Het besluit over de precieze invulling van de culturele functie is nog niet genomen, maar een popzaal van die omvang is zo goed als zeker een van de onderdelen." Al is het ook hier niet de crisis, maar de projectplanning die het tempo bepaalt. Zelfs met het anti crisisbeleid zal de gemeente Sittard-Geleen niet voor 2013 een popzaal in de stad hebben.