Bonden: “NFPK functioneert niet” Bonden: “NFPK functioneert niet”

Ntb: “De subsidieregelingen zijn slecht toegesneden op de praktijk”

, Marijke Ursem

Bonden: “NFPK functioneert niet”

Ntb: “De subsidieregelingen zijn slecht toegesneden op de praktijk”

Marijke Ursem ,

“Het NFPK functioneert op het moment niet zoals het zou moeten.” Dat concluderen de bonden en rechtenorganisaties. Het Nederlands Fond voor Podiumkunsten (NFPK) verstrekt onder andere subsidies aan popmuzikanten. De Nederlandse Toonkunstenaarsbond Ntb, FNV KIEM, SENA en NORMA vragen om een gesprek hierover in een brief aan minister Plasterk.

Ntb: “De subsidieregelingen zijn slecht toegesneden op de praktijk”

“Het NFPK functioneert op het moment niet zoals het zou moeten.” Dat concluderen de bonden en rechtenorganisaties. Het Nederlands Fond voor Podiumkunsten (NFPK) verstrekt onder andere subsidies aan popmuzikanten. De Nederlandse Toonkunstenaarsbond Ntb, FNV KIEM, SENA en NORMA vragen om een gesprek hierover in een brief aan minister Plasterk:  “Als er echt zo weinig van het fonds gebruik wordt gemaakt als Plasterk in zijn brief aan mij beweert, dan kan het haast niet anders dan dat er ergens iets niet goed gaat”, aldus woordvoerder Anita Verheggen.

De minister zegt in een brief aan Verheggen dat hij en zijn ministerie popmuziek als een volwaardige kunstvorm ziet. Dat is volgens Plasterk ook de reden waarom er subsidies voor zijn. Hij vindt het wel raar dat de muzikanten er zo weinig gebruik van maken.

De briefwisseling is ontstaan na het verschijnen van het rapport ‘Pop wat levert het op?’. Daaruit blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse muzikanten vorig jaar minder dan €6.000,- heeft verdiend. Ook werd duidelijk dat de door de overheid gesubsidieerde podia het minst betalen voor een band.

Verheggen begrijpt wel waarom eer desondanks zo weinig subsidieaanvragen worden gedaan  en wil dit graag aan Plasterk toelichten: “De regelingen zijn slecht toegesneden op de praktijk van de popmusici. Het kost veel tijd en moeite en levert toch niets op. Dan is het logisch dat veel muzikanten zeggen: ‘Laat maar zitten’.”

Een goed voorbeeld hiervan is volgens haar de vierjarige subsidie, een potje waar artiesten geld uit kunnen krijgen die een meerjarige artistieke visie hebben. De Kift heeft hier volgens Verheggen wel geld uit gekregen, maar Spinvis niet.

Het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten herkent zich niet in het beeld dat Verheggen schetst. “Er worden bij de verschillende disciplines waar wij subsidie aan verlenen vergelijkbare eisen gesteld”, aldus Bob van ’t Klooster van het NFPK. “Natuurlijk worden er aan het verstrekken van een vierjarige subsidie hoge eisen gesteld. Het gaat hier om bedragen van ongeveer €100.000,- per jaar. Dit geld is bedoeld voor grote projecten met bijvoorbeeld een goed marketing plan. Voor kleinere plannen hebben we andere potjes. En het aantal aanvragen loopt niet heel erg uiteen. Wat ons betreft functioneert het systeem op dit moment goed.”

De Ntb, FNV KIEM, SENA en NORMA hebben het fonds gevraagd met hun over de regelingen te praten. “Als het al die consulenten ook niet lukt om het fonds te stimuleren, dan is er iets mislukt en hebben we een probleem. Een aantal regelingen zou gerestyled kunnen worden en er kan met muzikanten gesproken worden over de problemen waar ze tegenaan lopen. Op die manier komen we er vanzelf achter wat wel werkt”, aldus Verheggen.

Deze evaluatie gaat er inderdaad komen en volgens Van ’t Klooster kan ook het Ntb van Anita Verheggen een uitnodiging verwachten. “Je moet dergelijke regelingen regelmatig opnieuw bekijken. We gaan met al onze gesprekspartners om tafel. En dat betekent, met iedere organisatie en belangengroep die met onze subsidies te maken heeft.” De gesprekken staan gepland voor het einde van dit jaar en het NFPK ziet vooralsnog geen reden om deze te vervroegen. Een beetje geduld is dus gewenst. 

#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12