Musicxport richt pijlen op managers Musicxport richt pijlen op managers

Bands kunnen in 2009 wel nog aankloppen bij NFPK+

, Ron van der Sterren

Musicxport richt pijlen op managers

Bands kunnen in 2009 wel nog aankloppen bij NFPK+

Ron van der Sterren ,

Ondanks het wegvallen van de subsidie voor het huidige MusicXport, lijkt het er toch op dat er voor de popmuziek in 2009 meer te halen is. Het verlies van de zogenaamde HGIS subsidie voor de subsidieregeling wordt weer goedgemaakt met de toebedeling van in totaal 800.000 euro voor de komende vier jaar uit een ander potje. Daarmee gaat MCN wel wat anders doen: niet de artiest, maar de manager krijgt steun in het nieuwe Musicxport+.

Bands kunnen in 2009 wel nog aankloppen bij NFPK+

MusicXport is dood, lang leve MusicXport+. Zo zou je de verschuivingen binnen de regeling die de export van Nederlandse popmuziek moet stimuleren kort kunnen samenvatten. Vanaf 1 januari zal een variant op de huidige subsidieregeling voor in het buitenland tourende bands bij het subsidiefonds NFPK+ worden voortgezet. De 150.000 euro uit het HAGIS fonds vervallen, de bedragen die Muziek Centrum Nederland en Buma Cultuur in de regeling stopten, blijven overeind. Tegelijkertijd heeft MCN geld gekregen om de komende vier jaar een nieuw stimuleringsproject op te zetten, nu gericht op artiestenmanagers van popbands: Musicxport+.

De gedachte is simpel. Arjen Davidse van MCN legt uit: “Nederlandse bands breken nog steeds onvoldoende potten in het buitenland. Het is onze overtuiging dat dat niet zozeer aan de kwaliteit van onze artiesten ligt, maar wellicht meer aan de aanpak en dus de mensen eromheen. Op muziekconferenties als de Popkomm, SXSW of CMJ lopen tienduizenden managers rond, maar uit Nederland zijn dat er altijd heel weinig.”

MCN krijgt de komende vier jaar twee ton per jaar van de ministeries vanuit de Ministeries van EZ en OCW om een aantal opkomende managers de kneepjes van het vak bij te brengen tijdens die grote internationale conferenties. Het plan om dat te verwezenlijken bestaat uit drie delen. Davidse: “De theorie leren ze grotendeels op de vele opleidingen die er inmiddels zijn. Maar de praktijk leer je alleen door het te ervaren. Daarom willen we een aantal uitverkoren aanstormende talenten, idealiter managers die al een of meerdere bands vertegenwoordigen, meenemen naar conferenties en ze daar in contact laten komen met de mensen die ertoe doen. Dat zullen geen eenmalige tripjes zijn. Een keer een hand schudden is niet genoeg.”

Daarnaast wil MCN op de Nederlandse conferenties Noorderslag en Amsterdam Dance Event een groter aantal aankomende managers op eenzelfde manier de praktijk laten ervaren. Tot slot omvat het plan een serie masterclasses door de internationale groten der aarden in het vakgebied, die naar Nederland gehaald zullen worden.

Het doel is om rond de vijftig Nederlandse managers van pop-, rock- en dance-artiesten naar een internationaal hoger plan te hebben getild. Het MCN mag geen subsidies meer verstrekken in de nieuwe structuur van culturele overheidsinstellingen. Die taak ligt straks volledig bij het subsidiefods NFPK+. De nieuwe regeling zal dan ook zo geconstrueerd worden dat het geen subsidiefonds voor managers wordt, maar de vorm van een opleidingstraject krijgt.

De precieze invulling van het selectieproces en de verdeling van de tegoeden uit de regeling moeten nog uitgewerkt worden. Zeker is in ieder geval dat niet het MCN de managers zal uitkiezen. Davidse: “Daar moeten we onze vingers niet aan branden.” Naar alle waarschijnlijkheid zal een externe commissie de beschikbare plekken verdelen. Voor het einde van het jaar moet de regeling ingevuld worden. Managers die zich aangesproken voelen, kunnen zich nu al melden bij het MCN.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12