Wethouder Kaya doet niets met Nighttown fraude onderzoek

Leefbaar Rotterdam geeft niet op

Begin deze maand overhandigde Leefbaar Rotterdam een onderzoek naar misbruik van subsidiegeld rondom het voormalige Nighttown aan wethouder Kaya van Cultuur. Hieruit blijkt dat 450.000 euro spoorloos is verdwenen. Maar de wethouder heeft laten weten er niets mee te doen. LR geeft niet op. “Het is veel te veel abracadabra voor ze. Ik zal het document nog dunner maken.”

Leefbaar Rotterdam geeft niet op

Dries Mosch van Leefbaar Rotterdam overhandigde begin deze maand zijn onderzoek naar misbruik van subsidiegeld rondom het voormalige Nighttown aan wethouder Kaya van Cultuur. Hieruit blijkt dat 450.000 euro spoorloos is verdwenen. Maar de wethouder heeft nu laten weten er niets mee te doen. Mosch: “Dat  snap ik niet. Ik val hem al jaren lastig. De wethouder is er toch juist bij gebaat om mij op mijn bek te laten gaan. Mocht mijn verhaal niet kloppen, dan is dit zijn kans.” Leefbaar Nerderland laat het er niet bij zitten en onderneemt nieuwe stappen.

Sinds het faillissement van het Rotterdamse podium in 2006 loopt Mosch rond met vragen over de financiële constructies, maar kreeg deze nooit door de raad beantwoord. Drie jaar geleden besloot hij daarom eigenhandig onderzoek hiernaar te starten. Door verschillende bevindingen, maar ook door het ontbreken van belangrijke papieren komt Leefbaar Rotterdam tot de conclusie dat er 4,5 ton zoek is. “De harde feiten zijn verdonkeremaand”, zegt Mosch. “De BV’s van de bestuurders hebben geld geleend uit de gesubsidieerde stichting, maar nooit terug betaald.”

Toch ziet Kaya geen aanleiding tot verder onderzoek. “Mosch doet veel suggesties in zijn onderzoek, maar er worden nergens strafbare feiten genoemd. De verdachtmakingen spreekt ook hijzelf niet hardop uit”, zegt woordvoerder Ineke Barendregt. “In een eerder onderzoek is vastgesteld dat van gerommel met subsidie geen sprake is, daarmee is het dossier gesloten. Het klopt dat er sprake was van een ondoorzichtige structuur, maar daarin speelde de gemeente een betrekkelijke rol. Dat was een private aangelegenheid. Blijkt dat op dat gebied strafbare feiten zijn gepleegd, dan moet Morsch daarmee naar de politie.”

“Ik denk niet aan stoppen”, laat Mosch weten. “Allereerst zal ik een afspraak maken met de curator van de oude horecatak Fab Five Holding. Er ontbreken meerdere jaarverslagen, waarvoor toentertijd melding bij de Kamer van Koophandel verplicht was. Verzuim was strafbaar. Die jaarverslagen willen we boven tafel krijgen. Vervolgens willen we zo snel mogelijk de FIOD van deze zaak op de hoogte brengen, maar die vinden het waarschijnlijk te klein om er werk van te maken. Naar de politie gaan is zinloos. Dat is het werk van de wethouder. Hij is verantwoordelijk.” 

Kans op een raadsdebat naar aanleiding van het onderzoek is volgens Mosch ook klein. “Cijfers zijn moeilijk te verkopen. Het is veel te veel abracadabra voor ze. Je moet in eenvoud uitleggen waar het aan schort, daarom zal ik het document nog dunner maken. Ik zal de belangrijkste punten op een A4-tje zetten en dat aan de raad voorleggen.”

“Ik heb het faillissement altijd al vreemd gevonden”, vertelt Morsch vervolgens. “De constructie van de organisatie die bestond uit verschillende stichtingen en bv’s. Op een gegeven moment zijn die in één organisatie opgegaan en die hebben ze laten klappen. Ik weet niet waar de macht zit. Die zit ergens en is heel krachtig. Misschien dat ook Kaya iemand de hand boven het hoofd houdt, ik weet het niet. Er is nog een hoop te onderzoeken.”