3VOOR12/Arnhem-Nijmegen: Poppodium Merleyn in spagaat tussen subsidie en programmering

Weer een poppodium in de problemen?

Het Nijmeegse poppodium Merleyn blijkt in de problemen te zitten. Er is te weinig geld, en omdat het podium geen subsidie ontvangt is besloten voorlopig minder te programmeren. Programmeur Herman Antonisse is daarmee het eerste slachtoffer van de noodgedwongen reorganisaties binnen Merleyn.

Weer een poppodium in de problemen?

Voor de bezoeker lijkt er weinig aan de hand: Merleyn is al jarenlang een graag bezochte gastheer in het Nijmeegse uitgaans- en concertcircuit. Onlangs staken er geruchten de kop op over financieel zwaar weer voor Merleyn en drastische personele sanering, waarvan programmeur Herman Antonisse het eerste slachtoffer zou zijn. 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen sprak met voorzitter Leo Weterings over de toekomst van Merleyn.

“Uit een intern financieel onderzoek is geconcludeerd dat er een aantal zaken zullen moeten veranderen binnen Merleyn. Grootste probleem is dat Merleyn een poppodium is zonder subsidie en zichzelf dient te bedruipen. De kosten van het programmeren van bandjes zijn niet te dekken met de horeca-inkomsten. Aangezien er voorlopig geen zicht is op subsidie zal er voorlopiger minder programmering plaatsvinden en zullen minder rendabele avonden tegen het licht gehouden worden. Programmeur Herman Antonisse is helaas het eerste slachtoffer van die plannen.”

Het gerucht gaat rond dat Doornroosje een rol speelt in het openhouden van Merleyn, door te helpen met programmeren. Er bestond eerder al een samenwerkingsverband tussen Herman Antonisse en Doornroosje met betrekking tot de programmering. Directeur Toine Tax geeft te kennen Merleyn een warm hart toe te dragen, maar bestuurstechnisch zou er vooralsnog geen rol voor Doornroosje zijn weggelegd.

Leo Weterings nuanceert dit: “Er zal met Doornroosje gekeken worden naar de herstructurering van het bestuur en de organisatie, om zo kans te maken op gemeentelijke subsidie. Hierbij zal Doornroosje wel degelijk een leidende functie verrichten en zal Merleyn in bepaalde mate een luisterende rol spelen. Deze samenwerking zal ook op papier bekrachtigd worden. Men zal zich hierbij richten op het delen van expertise en het programmeren in Merleyn, vanuit Doornroosje.”

Het gerucht dat een groot deel van de raad van bestuur zou zijn opgestapt, kan Weterings ontkennen. Wel bevestigt hij dat ook het bestuur onder de loep genomen zal worden.