Ook Watt en Metropolis in Rotterdam op de tocht Ook Watt en Metropolis in Rotterdam op de tocht

“Het lijkt wel of ze het ons zo moeilijk mogelijk willen maken”

Ook Watt en Metropolis in Rotterdam op de tocht

“Het lijkt wel of ze het ons zo moeilijk mogelijk willen maken”

Ook de Rotterdamse raad voor kunst en cultuur heeft het begrotingsadvies voor 20009-2012 klaar. Zal deze worden overgenomen door de gemeenteraad, dan ziet het er voor de grote organisaties Watt en Metropolis triest uit. Gaan de voorgenomen cultuurbezuinigingen door, dan worden zij van subsidie uitgesloten.

“Het lijkt wel of ze het ons zo moeilijk mogelijk willen maken”

Niet alleen de Amsterdamse popsector vreest voor krimpende subsidiegelden, ook grote Rotterdamse instellingen zien de toekomst somber tegemoet. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) heeft vorige week een advies overhandigd aan wethouder Kaya van Cultuur voor de begroting voor 2009-2012. Als dit wordt overgenomen, zal het in september nieuw te openen Watt geen geld meer voor de programmering ontvangen. En ook de gratis festivals, waaronder Metropolis, zullen het zonder vaste subsidie moeten doen. 

Anders dan in Amsterdam heeft de havenstad te maken met bezuinigingen. Normaal gesproken is er een budget van 75 miljoen euro te verdelen. Maar als het aan het collega van B&W ligt, wordt dit bedrag voor de volgende periode gekort met 2,5 miljoen. Deze bezuinigingen hebben zichtbaar hun weerslag op het advies. 
Zo heeft het krappe budget de RRKC ertoe gedwongen te werken met de zogenaamde zaaglijn methode. Bij bezuinigingen wordt doorgaans gekozen voor de kaasschaaf die bij alle instellingen een bepaald bedrag afschaaft. De zaag is een stuk drastischer en sluit hele organisaties uit van subsidie. Bongers: “Hoe pijnlijk ook, maar omdat het om zo’n groot bedrag gaat hebben we hiervoor moeten kiezen. Er waren gewoonweg te veel goede initiatieven en te weinig geld.”

Live at Nighttown, dat de programmering van Watt gaat doen, en het gratis festival Metropolis vallen onder die zaaglijn. Deze twee hebben een positieve beoordeling gekregen. Wordt er niet bezuinigd, dan krijgt Live at Nighttown de helft van het aangevraagde geld: 380.000 euro, Metropolis 120.000 euro. Maar krijgt de voorgenomen bezuiniging doorgang, dan vallen ze beide buiten de boot.  “Zonder geld geen programmeurs, dus geen programma” zegt Dick Packert van Live at Nighttown. Packert heeft een dubbel gevoel bij het advies. “De gemeente laat weten dat het graag een grootstedelijk podium wil hebben. Daar is geld voor nodig. En dan toch zo’n advies. Zelfs als we wel wat krijgen, is dat maar de helft van wat we nodig hebben. Het lijkt wel of ze het ons zo moeilijk mogelijk willen maken.”

Bongers zegt dat het besluit om Live at Nighttown onder de zaaglijn te plaatsen niet op inhoudelijke gronden is genomen, maar vooral een technische betreft. “Live at Nighttown behoort tot onze culturele basisinfrastructuur. We hebben een grootstedelijk poppodium nodig, daar zijn we het zeker over eens. Maar de Raad is teleurgesteld over het gebrek aan geformuleerde artistieke ambitie dat uit het beleidsplan van de Stichting Live at Nighttown spreekt.” 

 “Alsof een grootstedelijk podium willen zijn niet al ambitieus genoeg is?”, reageert Dick Packert. “Ik heb de aanvraag zelf geschreven, ik heb daar ervaring in. De aanvraag voor Rotown is ook van mijn hand en die kan wel op subsidie rekenen. Daar ligt het dus niet aan. Misschien is het een te voorzichtige ambitie, maar dat mag ook. Watt kent nog geen geschiedenis. Nighttown, waar Watt uit voort komt,wel, maar die is niet zo best. “ 

Packert is nu op vakantie. Over een week komt hij terug. “Dan wil ik er direct werk van maken, want er is haast bij. 4 september gaat Watt open, dan moeten we kunnen spetteren. Bij thuiskomst wil ik met de gemeente en betrokkenen rond de tafel gaan zitten.” 

De toekomst van Metropolis is volgens Bongers minder zorgwekkend. “Metropolis leeft al lange tijd van incidentele subsidies en is dus niet direct in gevaar. Alleen hebben ze dan wel minder zekerheid.” Japser Scholte van organisatiebureau JMR ziet dit anders. “We hebben dit geld keihard nodig, anders hadden we ook nooit een aanvraag gedaan. We willen een gratis, uniek festival blijven met een interessant programma in een snel veranderend klimaat. Jaren hebben we al het geld bij elkaar weten te sprokkelen. Maar zowel het bestuur Nemesis als wij hebben geen zin meer om te kwakkelen. We willen inhoudelijk groter worden en de diepte in. De politiek moet inzien dat die zaaglijn weg moet. Krijgen we geen geld, dan beraden we ons over de toekomst.”

Maar er is ook goed nieuws. Poppodium Waterfront mag met 583.00 euro (vorig jaar 397.000) op meer subsidie rekenen, zo ook Worm met 250.000 (vorig jaar 199.000). En Baroeg is met 150.000 voor het eerst opgenomen in het advies. Het zijn dus vooral de niche sectoren die er goed vanaf komen. Bongers: “Baroeg, Waterfront en Worm zijn fantastische clubs. Er zijn veel mensen die vaak naar Baroeg gaan, maar nooit in Worm komen. Maar juist bij elkaar zorgen deze zalen voor een mooi aanbod.”

Het advies van de RRKC wordt door de raad serieus genomen. Maar, benadrukt woordvoerder van wethouder Kaya Sara van Eijk: het is niet bindend. “De adviesraad heeft een bezuinigingstaakstelling meegekregen waar ze zich netjes aan heeft gehouden. Maar nu blijkt dat de grote, toonaangevende podia getroffen worden, zal de raad zich er goed over buigen. Het advies zal niet klakkeloos overgenomen worden.” In november zal de gemeenteraad een officieel besluit nemen. Eind mei vindt een retraite plaats van het college. “Dan zonderen ze zich af om zich te buigen over de begroting van 2009. Dit advies zal dan zeker meegenomen worden. Maar Watt kan in september in ieder geval open. Live at Nighttown ontvangt nu nog gewoon nog de subsidie van dit jaar.”  

In totaal heeft de raad 137 instellingen door acht verschillende instellingen, samengesteld uit deskundigen in het veld, laten beoordelen. Daarvan zijn er 100 overgebleven die volgens de raad de moeite waard zijn om geld in te stoppen.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12