Reddingsplan Melkweg valt in goede aarde Reddingsplan Melkweg valt in goede aarde

Melkwegdirecteur Schlösser: "We kunnen elkaar weer recht in de ogen kijken"

Reddingsplan Melkweg valt in goede aarde

Melkwegdirecteur Schlösser: "We kunnen elkaar weer recht in de ogen kijken"

Vanmiddag vergaderde de Amsterdamse raadscommissie Kunt over een voorstel van wethouder Gehrels om de Melkweg te hulp te schieten. Bijna alle partijen lijken genegen het podium uit de brand te helpen. Het feit dat zowel wethouder als poppodium hun verantwoordelijkheid hebben genomen voor het drama, hielp daar een hoop bij.

Melkwegdirecteur Schlösser: "We kunnen elkaar weer recht in de ogen kijken"

Geen schuldbekentenis, wel verantwoordelijkheid. Dat is wat de verschillende partijen wilden van de betrokkenen in het zogenoemde Melkweg echec. Vanmiddag werd in het Amsterdamse stadhuis vergaderd over een voorstel van cultuurwethouder Carolien Gehrels om de Melkweg een lening van 750.000 euro voor tien of vijftien jaar te geven om het tekort weg te werken dat ontstond bij de verbouwing van grote zaal The Max. De partijen werden op hun wenken bediend. Melkwegdirecteur Cor Schlösser stak de hand ondubbelzinnig in eigen boezem en ook wethouder Gehrels ruimde alle twijfel over politieke verantwoordelijkheid uit de weg.

Het belangrijkste doel voor wethouder Gehrels en de Melkweg vanmiddag was overduidelijk aan de commissie te laten zien dat niet lichtzinnig met de fouten omgesprongen wordt en dat van wanbeleid bij de Melkweg geen sprake is. Wethouder Gehrels benadrukte dat sprake is van een “rampscenario”. “In 2001 is een fout gemaakt, en daar hebben we nog steeds last van. Alle partijen zijn daar debet aan.” De Melkweg constateert dat het “nooit op deze manier in deze trein had mogen zitten”. Een aantal maanden geleden kwam aan het licht dat de Melkweg er onterecht van uitging dat de gemeente Amsterdam garant stond voor extra kosten in de verbouwing. Het podium was uitgegaan van toezeggingen van ambtenaren. Voor de zomer investeerde de gemeente al 500.000 euro om de ergste druk weg te nemen, het tweede deel van de steun moet nu in de vorm van een lening komen.

De afgelopen maanden deed een externe adviseur onderzoek naar de financiële situatie van de Melkweg. Die constateerde dat de Melkweg het totale bedrag niet op kan brengen, maar vindt dat een lening van 750.000 euro wel voldoende moet zijn. Belangrijk is ook dat volgens het onderzoek geen enkele aanwijzing bestaat dat de boekhouding van het podium niet op orde is en dat het begrotingstekort als een incident moet worden beschouwd. Bijna alle partijen zijn het erover eens dat de bal nu in het midden hoort te liggen en geven duidelijk aan de Melkweg belangrijk genoeg te vinden om in te springen. Het CDA is als enige niet te spreken over het voorstel van de wethouder: “Feitelijk wist de heer Schlösser wel dat hij dingen deed die niet in orde waren. Met deze oplossing zeggen we: ‘als u toezeggingen hebt van een ambtenaar, komt het wel goed.’ Dat is een volstrekt verkeerd signaal.”

10 oktober wordt het voorstel in de raad besproken, maar dat de lening - en daarmee het voortbestaan van de Melkweg - er komt is eigenlijk wel zeker. Nog niet duidelijk is onder welke voorwaarden de gemeente zal bijspringen. VVD-woordvoerder Nederveen stelt voor de voorwaarden nog iets te versoepelen. Zo wordt de notie ‘indien nodig’ voor de lening van 750.000 euro wat hem betreft geschrapt. Ook een evaluatiemoment voor de eerdere subsidie van een half miljoen euro kan wat hem betreft verdwijnen. Mocht in het voorjaar van 2009 blijken dat de Melkweg dat bedrag zelf op kan brengen, dan verandert onder de huidige voorwaarden het subsidiebedrag met terugwerkende kracht alsnog in een lening. De wethouder en een aantal partijen lijken voor dat voorstel te voelen, maar de PvdA wil geen toezeggingen doen.

Melkwegdirecteur Cor Schlösser is tevreden: “Ik ben erg blij met wat er vandaag gezegd is. Ik heb het gevoel dat we elkaar weer recht in de ogen kunnen kijken. Voor de zomer kreeg de Melkweg in zijn eentje de zwarte piet toegeschoven.” In een brief aan de wethouder vorige week probeerde hij de wethouder er nog van te overtuigen de 750.000 euro te schenken in plaats van te lenen, maar hij wist al dat dat plan weinig kans van slagen had. “Je weet dat je op een politiek compromis uitkomt. Met een tien- of vijftienjarige lening is het probleem de facto opgelost.” De goede wil van met name VVD, D66 en Groen Links ziet Schlösser als een symbool van vertrouwen. “Uiteindelijk doen we het niet voor onszelf.”

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12