Medewerkers EKKO hebben een drankprobleem

Directeur Andre Baars snapt onvrede, maar: "Er komt meer voor terug"

Vrijwilligers van Utrechtse poppodium EKKO zijn ontevreden over het terugdraaien van een drankregeling. Tot september konden zij voor de helft van de prijs bier en andere drankjes kopen. Vrijwilligers geven aan dat velen erover denken te stoppen, maar directeur Andre Baars kijkt positief vooruit: "Geen enkel podium in Nederlands heeft verhoudingsgewijs zo'n groot budget voor zijn vrijwilligers als wij."

Directeur Andre Baars snapt onvrede, maar: "Er komt meer voor terug"

Tot 1 september konden vrijwilligers van EKKO voor de helft van de normale prijs drank kopen aan de bar van de Utrechtse zaal. Die regel werd tot woede van de vrijwilligers afgeschaft, maar een alternatief is nog niet verzonnen. Nog steeds leeft er onvrede onder de medewerkers van wie een deel aan stoppen denkt.

Problemen van een half jaar geleden, meldt directeur Andre Baars in zijn eerste reactie: “Het zijn misschien vier of vijf mensen die daar over zijn gevallen.” De afschaffing van de drankregeling heeft te maken met belastingen, legt Baars uit. “Dit was een variabele vergoeding die belastingtechnisch niet goed te registreren was. Dit moest dus wel veranderen.”

Na wat rondbellen blijkt de onvrede onder vrijwilligers nog altijd aanwezig en bovendien breder gedragen dan Baars veronderstelt. “Het leeft nog steeds onder de medewerkers. Ik heb van zorgwekkend veel mensen gehoord dat ze er erover denken te stoppen”, aldus één van de gesproken vrijwilligers, die niet met naam genoemd willen worden. Ze zijn verbolgen over de drankregeling, maar ook over de slechte communicatie vanuit het bestuur. “Er zijn dingen raar gelopen. Ik heb begrip voor het feit dat er wat moest veranderen, maar dat ging niet gepaard met een goede motivatie.”

Inmiddels is er een projectgroep ontstaan uit vrijwilligers die brainstormt over haalbare ideeën. Volgens één van de leden van die projectgroep is niet de maatregel, maar met name de manier waarop die is doorgevoerd bij velen in het verkeerde keelgat geschoten. “Het gebrek aan communicatie zorgt voor wrevel. Het belangrijkste is dat wij een zo goed mogelijk plan gaan verzinnen.” Dat plan mag in ieder geval geen andere vorm van drankkorting inhouden.

Ook het EKKO-gevoel staat volgens sommigen onder druk. “De charme van EKKO is dat je kunt opklimmen van barman tot programmeur of directeur. Nu worden er bedrijfsleiders van buitenaf aangesteld.” Een ander: “Die bedrijfsleiders zijn gewoon hard nodig, dus dat is niet zo gek. Maar ook bij het aanstellen van een vrijwilligerscoördinator werd er buiten EKKO gekeken, terwijl er hier genoeg geschikte kandidaten rondliepen. Gelukkig is dat alsnog iemand van binnenuit geworden. Veel mensen zijn nu wel bang dat Andre Baars een van zijn vriendjes als programmeur aanstelt.”

Geconfronteerd met deze reacties, blijft Baars positief. “Ik kan me levendig voorstellen dat mensen teleurgesteld zijn, dat zou ik waarschijnlijk ook zijn. Maar dat betekent niet dat de maatregel niet uitgevoerd moest worden.” De directeur benadrukt dat het besluit al genomen was voordat hij dit jaar aantrad en dat het nieuwe budget zelfs hoger is dan voorheen. “Onze vrijwilligers hebben ontzettend veel privileges. Geen enkel podium in Nederlands heeft hier verhoudingsgewijs zo’n groot budget voor als wij.”

Baars vervolgt: “De vrijwilligers hebben nog geen goed beeld van wat er voor terug komt. Dat gaat er wel komen. Binnenkort gaat er vanuit de projectgroep een enquête uit naar alle medewerkers. Het streven is vervolgens om op 1 december met concrete plannen te komen. De ontevredenheid zal uiteindelijk wel verdwijnen.”