Eigen onderzoek Clean Air Nederland niet hoopgevend voor horeca Eigen onderzoek Clean Air Nederland niet hoopgevend voor horeca

Rokers houden gespannen hun adem in tot evaluatie rookbeleid

Eigen onderzoek Clean Air Nederland niet hoopgevend voor horeca

Rokers houden gespannen hun adem in tot evaluatie rookbeleid

Clean Air Nederland (CAN) grijpt de kabinetsformatie aan om de aandacht te vestigen op het - in hun ogen lakse – rookbeleid in de horeca. In april komt onderzoeksbureau TNS/NIPO met een tussentijdse evaluatie. Maar CAN nam zelf de rekenmachine ter hand en ziet dat het afgesproken target niet gehaald wordt. Mogen we binnenkort dan echt niet meer roken in de concertzalen?

Rokers houden gespannen hun adem in tot evaluatie rookbeleid

Het stappenplan dat demissionair Minister Hoogervorst in 2004 heeft gemaakt met Koninklijke Horeca Nederland en uiteindelijk ervoor zorgt dat alle horecagelegenheden in 2009 moeten beschikken over een rookvrije ruimte, haalt nu al de gestelde targets niet. Dat stelt Clean Air Nederland. De belangenvereniging die zich inzet voor rookvrije publieke ruimtes pleit er daarom voor een algeheel rookverbod in de horeca op te nemen in het nieuw te sluiten regeerakkoord.

Maar volgens Bas Kuik van het Ministerie van WVS is het te vroeg om conclusies te trekken: “Ik wacht af op de evaluatie van het NIPO en wil niets baseren op de resultaten van CAN zelf. Daarnaast focussen zij op cafés en restaurants en kijken ze niet eens naar popzalen. Het blijft voorlopig afwachten: afwachten op de evaluatie en afwachten wat de nieuwe minister zal besluiten.”

In 2006 moest 85 procent van de horecagelegenheden een sticker op de deur hebben waarop het door hen gevoerde rookbeleid staat vermeld. Pompe: “Van de 2406 gelegenheden had maar een kwart zo’n sticker en dus is het target niet gehaald.” En dus wijst Pompe graag naar de eerder gemaakte afspraken met Hoogervost: “Als de minister zich aan de afspraken houdt, stapt hij af van het stappenplan en legt een rookverbod op.” De afspraken van Hoogervorst stammen uit 2004. De beoogde doelen werden in 2005 wel gehaald. De evaluatie over 2006 wordt gedaan door onderzoeksbureau TNS/NIPO en verschijnt eind april. Jan Pompe van CAN kon niet wachten en deed vast zelf onderzoek: “Het blijkt dat poppodia, pannenkoekenhuizen en hotels de targets wel halen. De rest niet.”

Alex Rutten (Federatie van Podiumverenigingen, een samenwerking van de Vereniging voor Nederlandse Poppodia en Festivals en de Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) is niet bang dat het beleid van Hoogervorst op de schop gaat. Hij ziet het niet gebeuren dat de wilde plannen van CAN in het regeerakkoord wordt opgenomen. “Ik geloof dat de politiek zich aan de gemaakte afspraken van vorige kabinetten zal houden. Als dat niet zou gebeuren, zou er altijd onzekerheid zijn over nieuwe afspraken.”
advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12