3VOOR12/Arnhem-Nijmegen: Bouw Poppodium Luxor hervat 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen: Bouw Poppodium Luxor hervat

Directeur Lineke Kortekaas: "Binnen is het een grotere bende dan ooit"

3VOOR12/Arnhem-Nijmegen: Bouw Poppodium Luxor hervat

Directeur Lineke Kortekaas: "Binnen is het een grotere bende dan ooit"

Arnhemse muziekliefhebbers geloven al niet meer dat poppodium Luxor er gaat komen. Maar na een half jaar stilte heeft een nieuwe aannemer het werk aan het gebouw hervat. Directeur Lineke Kortekaas heeft het laaiend druk met de organisatie en nieuwe samenwerkingen.

Directeur Lineke Kortekaas: "Binnen is het een grotere bende dan ooit"

Voor de leek lijkt het erop dat er niet veel gebeurt met het pand aan het Willemsplein. Als je een gemiddelde muziekliefhebber vraagt naar Luxor, krijg je als gemiddeld antwoord: “gaat dat er nog komen dan?” Achter de schermen wordt er echter hard gewerkt aan de volmaking van het podium. Het interieur wordt bijvoorbeeld grondig aangepakt.

“Binnen is het nu een grotere bende dan het ooit is geweest”, zegt Luxor-directeur Lineke Kortekaas. “Er wordt veel gerestaureerd en er is veel materiaal gestript wat oorspronkelijk niet in het gebouw thuishoorde. De honderden karakteristieke vierkante platen die het halfronde plafond vormen, zijn bijvoorbeeld allemaal gedemonteerd. Ze worden later teruggeplaatst met daarin speciale Luxor-lampjes.” Nadat de bouw een half jaar stillag door het faillissement van de hoofdaannemer, wordt sinds enige tijd de gehavende achterzijde van het pand opgesierd door de blauwe barakken van de nieuwe hoofdaannemer Van Hoogevest.

Ook organisatorisch staat Luxor Live, zoals het podium vanaf eind dit jaar zal heten, in de steigers. Kortekaas: “Met projectleider Ferry van Zeyl en beleidsmedewerker Ric Alofs overleg ik twee keer per week over de behuizing en organisatie.” Ondertussen wordt er ook druk overlegd met Luxor-aanjagers Jacobiberg en de Goudvishal. “De bedoeling is dat de functie van metal- en hardcorebolwerk die de Goudvishal heeft, overgaat in Luxor Live. Het huidige aantal concerten dat plaats heeft in deze zaal, is straks echter moeilijk in Luxor te programmeren. En met de opname in Luxor Live valt de subsidie voor de Goudvishal weg. Je kunt begrijpen dat beslissingen hierover niet zomaar genomen kunnen worden.”

Het programmeren van het brede poppodium vereist een diepe en brede kennis van muziek. “De beoogde Coördinator Programmering zal samen met de andere programmeur veel muziekstijlen moeten beheersen”, vertelt Kortekaas. “Ook hier is samenwerking van belang. Stichting Jazz Arnhem zal bijvoorbeeld een vinger in de pap krijgen qua jazzaanbod. Om alle muziekstijlen die in Luxor aan bod komen optimaal te kunnen aanbieden, gebruiken we ook het netwerk dat in de loop der jaren is opgebouwd."

Hoe staat Luxor Live de verhoudingen en de kwaliteit van het programma voor ogen? De gemeentelijke subsidie van 255.000 euro is immers niet ruim. Kortekaas legt uit: “Het programma zal vergelijkbaar zijn met het gemiddelde brede poppodium in Nederland. We moeten vanzelfsprekend het budget in ogenschouw nemen en daarom gaan we samen met de gemeente flinke berekeningen maken. Een financieel voordeel is dat we straks in een monument werken, waarvan het onderhoud voor rekening is van de gemeente.” Afgaande op berekeningen van de Nederlandse Vereniging van Poppodia en Festivals moeten de inkomsten, naast de beschikbare subsidie, voor 75 procent zelf gegenereerd worden. “Daarom moet je een afweging maken in hoeverre je de commercie toelaat in de eigenlijke ambitie: het echte poppodium. Dát is waar de stichting natuurlijk voor is opgezet, maar daarin ben je grotendeels ook afhankelijk van de gemeente.”

Ondertussen wordt de organisatie gevormd en staat naast het pand ook de website in de steigers. Kortekaas benadrukt dat de regionale muziekscene moet meeprofiteren van het nieuwe poppodium. “De site www.luxorlive.nl gaat de komende tijd als digitaal podium dienen voor regionale bands die zich willen presenteren aan het publiek. De ontwikkeling hiervan is momenteel in gang gezet en de site wordt gaandeweg uitgebreid. Daarnaast is het proces van de komende maanden op de site te volgen.”

Meer over de ontwikkelingen rondom Luxor lees je in het Luxor-dossier op 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen.
advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12