"Nieuwe directeur oorzaak problemen Patronaat"

Medewerkers de mond gesnoerd maar oud-werknemers spreken

Het rommelt bij het Haarlemse poppodium Patronaat. Eerder berichtte 3VOOR12 al over het tekort van 300.000 euro dat na een half jaar op de balans stond. Maar er is meer aan de hand. In een brief heeft het personeel aan de bel getrokken bij het bestuur over de capaciteiten van de nieuwe directeur Antoinette van Zalinge. Het bestuur schaart zich achter de directrice en de eerste medewerker heeft inmiddels een spreekverbod gekregen.

Medewerkers de mond gesnoerd maar oud-werknemers spreken

Afgelopen week maakte 3VOOR12 melding van het tekort van 300.000 euro dat in de halfjaarcijfers van Haarlems poppodium Patronaat voorkomt. Directeur Antoinette van Zalinge reageerde dat het verlies een gevolg is van het betrekken van het nieuwbouwpand: “Daarnaast kampten we ook nog met personele tekorten. We hebben dus veel kosten moeten maken en krijgen relatief weinig subsidie.” Maar medewerkers van het Patronaat laten een heel ander geluid horen. Inmiddels hebben zij in een brief aan het bestuur laten weten dat ze het somber in zien met de Van Zalinge. Dat bestuur schaart zich vooralsnog achter de directeur en heeft hoofdprogrammeur Jeroen Blijleve, na uitlatingen in het Haarlems Dagblad, een spreekverbod opgelegd.
 
Maar oud werknemers willen desgevraagd wel een boekje open doen. Okke Gerritsen werkte tot juli bij Patronaat als dance-programmeur. In februari kondigde hij zijn vertrek al aan. “Ik kon er niet meer mee leven. Er was te weinig kennis voor de organisatie die Patronaat geworden was. Alles kwam op het bord van de programmering: bij Jeroen en bij mij dus. Wij moesten ineens zowel de lange termijn planning maken als de individuele boekingen regelen. De hele verantwoordelijkheid kwam bij ons te liggen. Antoinette van Zalinge bleek niet het klankbord dat voormalig directeur Peter Koppen altijd was. Er werd niet eens meer over financiële risico’s gepraat. Wij horen toch feedback te krijgen? Ook de financiële rapportage werd slecht. Wij konden niet meer zien wat de resultaten van onze boekingen waren. Er kwamen 25.000 mensen meer dan begroot en toch leden we verlies.” 
 
Gerritsen noemt dit verhaal illustratief voor Van Zalinge en alles waar je als podiumdirecteur een mening over kunt hebben. Hij gaf haar lange tijd het voordeel van de twijfel maar verloor langzaam de interesse in zijn werk. Twee dagen voor zijn vertrek hebben de sectorhoofden van Het Patronaat de bewuste brief opgesteld. Gerritsen: “Ikzelf had al eerder melding bij het bestuur gedaan van mijn twijfels, maar dan op persoonlijke titel. De brief kwam naar aanleiding van een mailtje van het kersverse hoofd financiën waarin hij sprak van liquiditeitsproblemen.” Samenvattend stelt Gerritsen: “Van Zalinge heeft geen verstand van het financiële gedeelte en geen affiniteit met popmuziek. Het gevolg was dat er dure externe adviseurs werden ingehuurd om haar gebrek aan expertise op te vangen en dat subsidies te laat, of helemaal niet, werden aangevraagd. Er is te lang op grote voet geleefd terwijl het onzeker was of er extra subsidie zou komen vanuit de gemeente.” Van Zalinge is afkomstig uit de danswereld en werkte lange tijd voor het Centrum voor de Kunsten ‘ t Klooster in Harderwijk.
 
Koren op de molen dus voor de sceptici die al voor het aanstellen van de nieuwe directeur hun twijfels over Van Zalinge uitten tegen het bestuur. Voormalig directeur van het Patronaat Peter Koppen: "Toen zij in mei 2005 werd voorgesteld heb ik al mijn twijfels geuit bij het bestuur. In oktober had ik haar een maand meegemaakt en een negatieve beoordeling bij het bestuur gegeven."  
 
Maar dat bestuur heeft inmiddels de brief het personeel van tafel geveegd en blijft achter Van Zalinge staan. Gerritsen: "Ook binnen het bestuur rommelt het. Diegene met de grootste binding met popmuziek is daar inmiddels opgestapt. Wat over is gebleven, zijn echte bestuurders die alles op afstand beschouwen. En ineens zeggen ze een Raad van Toezicht te zijn wat formeel helemaal niet klopt. Ze zijn een bestuur en dus hoofdelijk aansprakelijk. Maar zij houden haar de hand boven het hoofd om zelf niet in diskrediet te raken. Dat het nieuwe Patronaat nog enigszins goed van de grond is gekomen, komt doordat het personeel op eigen initiatief heeft gefunctioneerd. Maar als je de grote lijnen mist, gaat het natuurlijk fout."