Pop op de politieke agenda: GroenLinks kijkt met scheve ogen naar de Popnota van de SP

Kees Vendrik: "Wij vragen 300 miljoen extra voor cultuur"

Van de linkse politieke partijen is GroenLinks misschien wel het minst uitgesproken waar het gaat om popmuziek. Maar volgens Tweede Kamerlid Kees Vendrik van die partij staat straks popmuziek vooraan als de 300 miljoen euro binnen is die GroenLinks extra aan cultuur wil besteden: "Popmuziek is een ondergeschoven kindje."

Kees Vendrik: "Wij vragen 300 miljoen extra voor cultuur"

Met nog een paar dagen te gaan tot de Tweede Kamer-verkiezingen op 22 november is het vandaag de beurt aan GroenLinks om het eigen kunst- en cultuurbeleid toe te lichten. Wat kan de partij van Femke Halsema betekenen voor de popsector. 3VOOR12 belt met Tweede Kamerlid Kees Vendrik.

“Ons beleid ten aanzien van kunst en cultuur is drieledig,” zegt Vendrik. “We willen een goed kunst- en podiumbeleid. Daarnaast hebben wij aandacht voor de sociale zekerheid van kunstenaars. Daar hebben we de afgelopen tijd de nodige herrie over gemaakt. Tot slot: wij vragen 300 miljoen euro extra voor kunst en cultuur. Pop krijgt bij de verdeling daarvan een vooraanstaande plek, omdat het een ondergeschoven kindje is.” Vendrik denkt aan 100 miljoen voor de sector. “Dan is de popsector beter in balans met de andere podiumkunsten.”

Met dat extra geld voor de popsector pleit Vendrik voor een structureel beleid en dus structurele steun, zoals SP’er Arda Gerkens dat voorstelde in haar initiatiefnota Oorverdovend en Hartverwarmend. Vendrik: “Ik heb vol jaloezie naar haar popnota gekeken.” Waarom kwam hij dan niet zelf met een dergelijke nota? “Ik heb mij in die tijd beziggehouden met de veiling van de etherfrequenties van de radio. Ik wilde daarbij de diversiteit waarborgen. Dat is eigenlijk ook een onderdeel van ons popbeleid.”
Een deel van het geld dat GroenLinks beschikbaar zou stellen aan de popsector, moet gestoken in degelijk podiumbeleid. “De overheid kan alleen maar gezonde omstandigheden kweken. Door een goede infrastructuur neer te zetten, creëer je de gelegenheid voor muzikanten om te spelen. Dat is structurele steun. Ikzelf ben betrokken geweest bij de invoering van de clubcard in de sport. Hierdoor konden heel veel mensen gaan sporten die dat anders, door bijvoorbeeld geldgebrek, niet zouden kunnen.”

Ook heeft Vendrik zijn gedachten over de verscherpte controle op drugs bij dansfeesten: “We worden niet beter van die conservatieve golf als het om drugs gaat. Er moet gezorgd worden voor goed toezicht door de GG&GD. Het decriminaliseren van drugs is belangrijk.”