Zevende )Toon) festival wint publiek, maar verliest strijd om subsidie

Patronaat en Nieuwe Vide passen ontbrekende 30.000 euro bij

De mooiste editie ooit zegt Peter Bruyn, één van de programmeurs van het )Toon) Festival voor beeld en geluid met electronica als grondstof. Toch besloot de Mondriaan Stichting geen financiële bijdrage te leveren en gaf het FPPM slechts 30% procent van het gevraagde en benodigde bedrag. Resultaat: een mooi programma en een gat van 30.000 euro. Órganisator Martijn Lucas: "We geven niet zo snel op."

Patronaat en Nieuwe Vide passen ontbrekende 30.000 euro bij

Vlak voor de start van het zeven de )Toon) festival heeft het experimentele festival voor beeldende kunst en electronische muziek in Haarlem een flinke tegenvaller. Subsidieverstrekkers de Mondriaanstichting en het FPPM besloten beduidend minder over de brug te komen dan voorgaande jaren. Het FPPM wilde slechts dertig procent van het gevraagde bedrag toekennen, de Mondriaanstichting besloot zelfs helemaal geen subsidie toe te kennen. De aanvraag voor 20.000 euro werd afgewezen omdat het festival na twee voorgaande jaren niet echt experimenteler is geworden. "Het is feitelijk een voortzetting van een inmiddels bestaande formule," legt een woordvoerster van de stichting de beslissing uit. Niet bijzonder genoeg meer dus. Martijn Lucas, bij )Toon) verantwoordelijk voor de aanvragen, denkt dat het zeker ook te maken heeft met nieuwkomers die uit dezelfde vijver vissen, zowel programmatisch als voor de financiering. "STRP, het nieuwe festival voor electronische muziek en beeldende kunst in Eindhoven, heeft dit jaar wel subsidie gekregen." De woordvoerster van de Mondriaanstichting ontkent dat niet. "In principe beoordelen we elke aanvraag individueel. Maar er zijn veel meer aanvragen, maar minder geld. Het aantal afwijzingen is daarom ook groter." Ook Peter Bruyn ziet het probleem: "Er is meer interesse voor de combinatie tussen beeldende kunst en electronische muziek. Dat zie je aan toenemende bezoekersaantallen, maar ook aan de opkomst van nieuwe festivals die zich daarop richten." En juist de komst van die nieuwe festivals zorgt ook voor een concurrentiestrijd om de centen. Bruyn blijft nuchter: "Het voordeel van een probleem is dat het aanzet tot creatief denken. Dat lijkt me heel goed, zeker voor een festival als het onze." Ook Lucas is niet in paniek. De tegenvaller heeft geen directe gevolgen voor de komende editie, die dinsdag 4 april van start gaat. Het gat in de begroting van 30.000 euro wordt dit jaar gedicht door mede organisatoren Het Patronaat en Nieuwe Vide. Wat het betekent voor een volgende editie is volgens Lucas nu niet aan de orde: "We geven niet zo snel op. Maar laten we eerst deze aflevering tot een goed einde brengen." )Toon)7 heeft volgens Bruyn "de mooiste programmering die we tot nu toe hebben gehad." Hij is vooral trots op de thematische samenhang: "Drone, de doorklinkende toon van bijvoorbeeld een doedelzak of sitar, hoor je ook steeds meer in de popmuziek. Tony Conrad, één van de pioniers van de drone, de man die ook aan de wieg van Velvet Underground stond, speelt op )Toon). Een van zijn belangrijkste navolgers Faust, staat er ook. Faust vormde weer een inspiratie voor artiesten als Funkstörung. En die zijn er ook! Zo grijpen de dingen dit jaar perfect in elkaar." )Toon)7 vindt dit jaar van 4 tot en met 9 april plaats op verschillende locaties in Haarlem. Een niet gering aantal programma-onderdelen is gratis toegankelijk. Veel opnames van het festival komen later bij 3VOOR12 online. Zie voor meer info de website van het festival.