Gemeente Haarlem schiet Patronaat onder voorwaarden te hulp

Raad van Toezicht podium stapt op

De gemeente Haarlem maakt vandaag de resultaten bekend van de verschillende onderzoeken naar de penibele situatie van Patronaat. De gemeente is bereid financieel bij te springen om Patronaat van een zeker faillissement te redden. Maar nog voor het plan goed en wel gepresenteerd is, staat de situatie er al weer heel anders voor.

Raad van Toezicht podium stapt op

De gemeente Haarlem is bereid poppodium Patronaat te redden van een vrijwel zeker faillissement. Uit de onderzoeken naar de penibele situatie van het podium blijkt dat een financiële bijdrage noodzakelijk is. De gemeente is bereid bij te springen met een injectie van 150.000 euro en een lening van nog eens 150.000 euro. Een structurele verhoging van de subsidie is volgens de gemeente voorlopig niet nodig. Voorwaarde is wel dat de heer A. Helmig, voorzitter van de Stichting Stadsschouwburg Concertgebouw Haarlem, aangesteld wordt als voorzitter van de Raad van Toezicht. Maar voor de gemeente het plan goed en wel heeft kunnen presenteren, staat de situatie er al weer anders voor: de complete Raad van Toezicht van Patronaat trad donderdagavond af nadat ze het nieuws vernam.

Interim-directeur Rob Stecher licht toe: “De Raad van Toezicht wil niet werken met de heer Helmig, omdat hij ook voorzitter is van de Stadsschouwburg en het Concertgebouw. Zij vrezen dat er problemen ontstaan als er tussen die organisaties om het geld gevochten moet worden. Het is hun eigen beslissing, maar praktisch gezien is het natuurlijk wel lastig. We zitten nu in een leemte, die zo snel mogelijk opgelost moet worden. Aanstaande maandag hebben we hier overleg over.” Stecher blijft zelf verantwoordelijk voor de operationele zaken.

De onderzoeksresultaten van de gemeente zijn niet mals. Niet alleen de directeur wordt een gebrek aan sturing en financieel inzicht verweten, ook de Raad van Toezicht had eerder in moeten grijpen. Een aantal dingen is faliekant verkeerd gegaan: de recente directiewissel kwam op een nogal onhandig moment, namelijk vrijwel tegelijk met de verhuizing van Patronaat naar een nieuw en veel groter onderkomen. Met de schaalvergroting en de nieuwe bedrijfscultuur is niet goed omgegaan. In de eerste maanden groeide het aantal activiteiten te snel, waardoor de organisatie de controle verloor. Volgens het onderzoek van Frans Vreeke Advies & Management waren er genoeg signalen om tot ingrijpen over te gaan, en heeft de Raad van Toezicht de verkeerde strategie gekozen. Vreeke zelf is nu door de gemeente voorgedragen als interim-manager.

Voor Vreeke is het vertrek van de Raad van Toezicht geen halszaak: “Misschien zie ik dingen over het hoofd, maar volgens mij hebben we zo een nieuwe Raad van Toezicht.” Vertrouwen in een goede afloop heeft hij in elk geval genoeg: “Patronaat heeft veel publiek getrokken het afgelopen jaar. Veel meer dan verwacht. Door de onverwacht grote opkomst zijn een aantal noodmaatregelen genomen, en die kosten altijd meer geld. Dat is volgens mij het grootste probleem geweest. De komende weken ga ik gebruiken om kennis te maken met de organisatie, er zal een nieuwe directeur worden gezocht en in januari moet er een plan van aanpak liggen. Het komt wel goed.”

VVD wethouder Chris van Velzen vindt het niet verstandig dat de Raad van Toezicht opstapt. "Daar begrijp ik helemaal niets van. Deze mensen hebben de afgelopen twee maanden bij mij aan tafel gezeten. Ze gaven steeds aan dat ze Patronaat in het hart hebben zitten. Ik hoop dat ze het fatsoen hebben om te voorkomen dat Patronaat in een vacuüm terecht komt." Daar is Van Velzen overigens niet bang voor. Het opstappen van de Raad is ook voor hem geen aanleiding het plan in de prullenbak te gooien: "Verre van dat. De Raad van Toezicht is per slot van rekening niet degene die het podium daadwerkelijk moet draaien."