De kwestie UPC en Stichting BREIN: Ja, Wat?!

Onenigheid tussen internetprovider en anti-piraterij-stichting: wat betekent dat nou?

De media puilen uit over internetprovider UPC die al dan niet privé-gegevens moest verstrekken van haar klanten aan BREIN, de stichting die piraterij op internet tegengaat. Die klanten zouden flinke hoeveelheden films en muziek ter download hebben aangeboden. Wat nu? Iedereen met een mp3’tje in de aanbieding aan de schandpaal?

Onenigheid tussen internetprovider en anti-piraterij-stichting: wat betekent dat nou?

Het zal je niet ontgaan zijn, de rechtszaak tussen internetprovider UPC en Stichting BREIN. Vandaag bleek dat UPC niet in beroep gaat tegen het gisteren verloren kort geding. Het is een langlopend conflict, 3VOOR12 probeert het hier allemaal op een rijtje te zetten. Zoals Brein het zelf verwoordt op de site: “Stichting BREIN bestrijdt intellectueel eigendomsfraude namens auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, video en interactieve software.” Tot de bij BREIN aangeslotenen behoren onder andere BUMA en STEMRA, de leden van de Motion Picture Association of America, de leden van de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers en de Nederlandse Vereniging van Filmverhuurders. Een internetprovider als UPC (Chello) kent aan de computers of servers van gebruikers van internet een IP-adres toe, steeds als iemand het net op gaat. Met het IP-adres kunnen bepaalde verrichtingen op het internet worden herleid tot de server waarmee desbetreffende handelingen zijn verricht. Begin vorig jaar hebben een paar providers (waaronder UPC) BREIN gedagvaard omdat zij meenden dat ze gelijk hadden door geen persoonlijke gegevens van haar gebruikers te verstrekken. Tot februari 2006 zijn op de site van Dikke Donder (www.dikkedonder.org / www.dikkedonder.nl / www.dikkedonder.be en www.dikkedonder.tk) verschillende vormen van audio en video aangeboden, illegaal. Enkele van die gebruikers waren UPC-abonnee. Volgens de voorzieningenrechter kunnen privacybelangen wijken voor het optreden tegen onrechtmatig handelen. En daar was nu sprake van, aldus de rechter. In juni heeft BREIN aan UPC verzocht de persoonlijke gegevens te verstrekken. Van één emailadres lukte dat niet, omdat UPC meende dat de bewijslast niet voldoende was; volgens de provider was niet zonneklaar dat het emailadres ook daadwerkelijk hoorde bij degene die zoveel films ter beschikking had gesteld. De rechter heeft bepaald dat dat echter wél het geval is. Het klinkt dus ingewikkelder dan het is. Brein verloor eerder een rechtszaak tegen vijf grote aanbieders om de gegevens van gebruikers van het programma Kazaa. In Artikel 12 van het vonnis van vandaag staat: “UPC heeft nog betoogd dat de vordering van BREIN niet kan worden toegewezen, aangezien dit zou leiden tot een ‘onomkeerbare situatie’, namelijk het ter beschikking stellen van gegevens van een mogelijk onschuldige derde. De enkele omstandigheid dat de gevorderde maatregel onherstelbaar nadeel kan toebrengen aan een abonnee, leidt echter niet tot het oordeel dat BREIN niet in haar vordering kan worden ontvangen […]. De onomkeerbaarheid van de gevolgen is een omstandigheid die wordt meegewogen bij het oordeel of de gevraagde voorziening toewijsbaar is. In dit geval zijn de gevolgen voor de mogelijk onschuldige derde niet dermate zwaarwegend dat de vordering alleen daarom moet worden afgewezen.” Op 10 augustus verklaarde de technische directeur van provider XS4all, Simon Hania, tegen Novum Nieuws bereid te zijn met BREIN om de tafel te gaan zitten, als klachten over illegale activiteiten door een onafhankelijke partij worden beoordeeld. Hania zegt dat BREIN geen onafhankelijk oordeel kan vellen, omdat het de rechthebbenden vertegenwoordigt. Hania, vandaag tegen 3VOOR12: “Nederland kent kleine en grote providers, dat zijn er een paar duizend. Je kan niet verwachten dat al die partijen zelf zorgvuldig kunnen bepalen wat aannemelijk is. Het wordt tijd dat er een helder klachtensysteem komt voor illegaliteit op het net in het algemeen. Want als ik iets beledigends schrijf over jouw bedrijf wat niet klopt, heeft dat niets te maken met auteursrechten of naburige rechten, maar lijd je wel schade.” Een woordvoerder van provider Versatel / Tele2 vertelt tegen 3VOOR12 dat Tele2 “alle gevallen apart zal bekijken. We gaan niet zomaar automatisch privégegevens verstrekken.”