Gemeente Almere zoekt exploitant voor leegstaande popzaal Muzinq

Almere is bereid functie popcentrum op te heffen

Gemeente Almere is hard op zoek naar een nieuwe exploitant die het popcentrum Muzinq in Almere kan heropenen. Muzinq moest in mei vanwege geldgebrek drie maanden na de opening alweer haar deuren sluiten. De verbouwing had teveel geld gekost en ook de exploitant zat met een begrotingstekort.

Almere is bereid functie popcentrum op te heffen

De splinternieuwe popzaal staat nu al maanden leeg. De eerstgekozen exploitant ging al na drie maanden failliet. Vincent van der Velde (Leefbaar Almere), wethouder van onder andere cultuur en financiën in Almere, probeert Muzinq weer draaiend te krijgen. “We zijn hard op zoek naar een nieuwe exploitant.” Van der Velde is zelfs bereid de originele bestemming van het gebouw – popcentrum- los te laten. “Het moet gaan om jongerencultuur, dat is een randvoorwaarde. Verder moet het passen binnen het bestemmingsplan. De precieze functie van het gebouw kan ingevuld worden door de exploitant.” Daarmee ontstaat een vreemde situatie. Het kan namelijk zomaar gebeuren dat er een commerciële exploitant gebruik gaat maken van een met subsidiegelden betaald gebouw. Want ‘jongerencultuur’ is een breed begrip. “Dat klopt. Het moet in ieder geval iets in de uitgaanssfeer zijn. Als het maar gaat leven en gaat bruisen. Dat is nu het belangrijkst.” Het Utrechtse poppodium Tivoli was destijds in de race voor de exploitatie. Maar volgens Tivoli waren de financiële middelen niet afdoende. En daar hebben ze gelijk in gekregen. Met die informatie kan Van der Velde niet zo veel. “Het was een besluit van de Gemeenteraad. Ik kijk nu alleen maar vooruit.” Maar de nieuwe exploitant kan in ieder geval niet meer rekenen op de 150.000 euro subsidie per jaar. “Het is geen Gouden Tempel. De subsidie is er nu helemaal uit.” Op dit moment is er een vrije inschrijving voor alle geïnteresseerden. Daar wordt dan de meest geschikte partij uit gekozen. En dat is in ieder geval iemand met veel ervaring. “Zogenaamde gelukszoekers weren we. We verwachten van de geïnteresseerden een sterk plan. En ze moeten zich al bewezen hebben in de markt.” Inmiddels zijn er al twee kijkdagen geweest, met enkele tientallen belangstellenden. Van der Velde: “Ik denk dat er zo’n vijf á tien serieus geïnteresseerden zijn.” Op 7 oktober sluit de inschrijftermijn, vervolgens beslist het college van B&W op 12 november over een nieuwe exploitant. Van der Velde: “Wat mij betreft is Muzinq zo snel mogelijk daarna weer open.” Luister naar het interview met Vincent van der Velde.