Oor-freelancers krijgen weer geen geld

Nieuwe uitgever neemt behalve tijdschriften ook problemen over

Opnieuw betalingsproblemen bij muziekblad Oor en de andere bladen van de oude Nederlandse Tijdschriftengroep. Ook de nieuwe eigenaar Argo Media Groep lijkt niet in staat om haar freelancers te betalen, zo is af te leiden uit de betalingsachterstanden die zijn opgelopen tot vijf maanden. Hoofdredacteur Erik van den Berg bevestigt dat er behalve een nieuwe locatie niets is veranderd: “De betalingsproblemen zijn er nog steeds. En een oplossing is uitgebleven.”

Nieuwe uitgever neemt behalve tijdschriften ook problemen over

De nieuwe eigenaar van muziekbladen Oor, Aloha en Jazz, de Argo Media Groep (AMG) kan of wil opnieuw haar freelancers niet uitbetalen. Dat blijkt uit persoonlijke mails van de Oor-redactie aan enkele freelancers, die in het bezit zijn van 3VOOR12. Daarin zegt de hoofdredactie dat het geen idee heeft of er nog betaald zal worden en krijgen die freelancers de keuze om ook zonder betalingsbelofte nog te schrijven voor het blad. Werken voor Oor is daarmee impliciet vrijwilligerswerk voor die freelancers. Hoofdredacteur Erik van den Berg wil desgevraagd niet meer loslaten dan de bevestiging dat de betalingsproblemen bij alle muziekbladen nog steeds niet opgelost zijn. “Ik ga niet ontkennen dat er een achterstand is en ik ga ook niet zeggen dat ik een oplossing heb. Ook wij wachten af wat de directie te melden heeft. Meer kan ik er niet over zeggen.” Anderhalve week geleden werd bekend dat de Nederlandse Tijdschriftengroep (NTG) in zijn geheel is overgenomen door directeur Frans Makau. Die bracht het bedrijf met al zijn bladen - waaronder muziektijdschriften Oor en Aloha - onder de paraplu van de Argo Media Groep. Het zou een frisse start voor de bladen moeten zijn na anderhalf jaar onzekerheid. Die hoop was voorbarig, zo blijkt nu. Met het uitblijven van de betalingen daalt ook de loyaliteit van de schrijvers. Een van hen vraagt zich hardop af hoe lang schrijvers nog aan het lijntje gehouden kunnen worden: “Toen ik voor Oor ging schrijven was dat een droom die uitkwam. Schrijven voor het blad dat ik al sinds mijn twaalfde verslond. Het muziekblad van Nederland! Maar als je na het verstrijken van een al lange betalingstermijn alsnog moet zeuren voor een paar tientjes en je krijgt wel een mailtje als je één dag over de deadline zit, dan verdwijnt het enthousiasme heel vlug.” De freelancer in kwestie heeft al besloten niet langer voor het blad te schrijven. Of dat opnieuw een voorbode is van een grootschalige stakingsactie zoals die vorig jaar rond deze tijd uitbrak, is onduidelijk. Volgens een van de stakers moest de staking destijds leiden tot een patstelling waarbij de uitgever de bladen uiteindelijk zou verkopen. De vaste redactie hield zich toen officieel echter afzijdig van het conflict, waardoor de staking juist zorgde voor een verwijding tussen redactie en freelancers. De uitgever beloofde na lange gesprekken beterschap, waarna freelancers een betalingstermijn van drie maanden slikten. Die nu dus opnieuw niet gehaald wordt. Mochten de freelancers weer het werk neerleggen, dan is de redactie volgens ingewijden dit keer wellicht wel bereid partij te kiezen voor de schrijvers. ARGO directeur Frans Makau was maandag de hele dag in bespreking en kon derhalve geen reactie geven. Ellie Speet van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten wil op dit moment geen commentaar geven op de ontwikkelingen. Zij spreekt in algemene termen de bezorgdheid van de NVJ uit over de betalingsproblemen bij de uitgever, die volgens haar ook blijken uit meldingen van freelancers bij de juristen van de NVJ.