Toekomst Oor-uitgever NTG onzeker na intrekken banklening

SNS Bank vordert 8 ton euro terug, uitgever start rechtzaak om voortzetting lening

Terwijl de redacties van Oor, Aloha en Squeeze onverminderd vol goede moed blijven doorploegen om hun bladen met fatsoenlijke verhalen te vullen, heeft de SNS Bank een lening van 1,4 miljoen euro ingetrokken en beslag laten leggen op het huis van NTG-eigenaar Erik de Vlieger. SNS vreest dat de uitgever binnenkort failliet gaat en beoordeelt het onderpand voor de lening als boterzacht.

SNS Bank vordert 8 ton euro terug, uitgever start rechtzaak om voortzetting lening

SNS Bank heeft een eerder verstrekte lening van 1,4 miljoen euro aan de Nederlandse Tijdschriftengroep (NTG) ingetrokken wegens het niet op tijd betalen van de aflossingen. De bank eist een bedrag van bijna acht ton euro terug van de uitgever die onder andere tijdschrift Oor en Aloha uitbrengt. Volgens SNS-advocaat Frank Richel is het onderpand voor de leningen boterzacht en de financiele positie van de uitgever zo dramatisch dat zijn client (de bank) er geen vertrouwen meer in heeft. Ook de negatieve publiciteit rondom Erik de Vlieger speelt een rol in het conflict, geeft hij toe. Houdt de bank voet bij stuk, dan is de NTG binnen anderhalve maand failliet, aldus directeur Frans Makau. Om dat te voorkomen, spande de directeur dinsdag een kort geding aan. hij beschuldigt de SNS bank van angsthazenpolitiek en eist voortzetting van de leningverstrekking. Wijst de rechter die voortzetting op 12 mei af, dan valt het doek voor de vijftig medewerkers van de NTG, aldus directeur Makau. Opnieuw ontstaat er rondom de uitgever een wrang welles-nietes spel. Net als bij de freelancers die vorig jaar zeiden niet betaald te krijgen, repliceert Makau ook dit keer dat de schuldeiser het mis heeft. Volgens de bank loste de uitgever ook na twee herinneringen een betalingsachterstand van bijna honderduizend euro veel te laat af. Makau stelt juist de betalingen te hebben stopgezet uit protest nadat de SNS Bank de lening wilde stopzetten. Volgens de directeur is daar geen reden voor, omdat er genoeg tegenover de lening van 1,4 miljoen euro staat. Het onderpand dat Makau opsomt overstijgt de lening meerdere malen: een portefeuille ter waarde van 1,9 miljoen euro, 350.000 euro van Erik de Vlieger persoonlijk , een garantstelling van de holding van De Vlieger bij van 1 miljoen euro en een tweede hypotheek op de overwaarde van haar drukkerij leverde ook nog eens 2,5 miljoen op, aldus de directeur. De bank heeft in al die onderpanden echter geen vertrouwen meer. Ze liet daarom beslag leggen op het huis van Erik de Vlieger, eigenaar van de NTG. De directeur van de NTG was ook woensdag niet bereikbaar voor aanvullend commentaar. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) vreest het ergste en adviseert freelancers alleen nog vooraf betaalde opdrachten aan te nemen. De Amsterdamse rechtbank doet op 12 mei uitspraak.