ADE luidt de noodklok

En de BVD helpt een handje mee

In de miljoenennota werd duidelijk dat de 100.000 euro die door Conamus voor ADE was aangevraagd, niet in het kunstenplan is opgenomen. Volgens de commissie omdat het beschikbare geld voor speciale projecten is bedoeld. “Fout”, zegt Conamus. “ADE, is zo’n speciaal project en wij treden alleen maar op als aanvrager van het geld.” Conamus is bang voor afbraak van het evenement en luidt de noodklok. En de Belangenvereniging Dance (BVD) helpt daarbij.

En de BVD helpt een handje mee

Met het slaap nog in de ogen van drie dagen en nachten Amsterdam Dance Event gaat organisator Conamus alweer de barricades op. Conamus doet voor de toekomst een beroep op 100.000 euro uit het kunstenplan. Maar die aanvraag werd afgewezen. “Er is nog nooit een danceproject in het kunstenplan opgenomen. De politiek ziet dance stomweg niet als cultuur”, aldus Pieter van Adrichem van Conamus. Voorzitter van de BVD, Jurriaan Bakker, onderkent dit probleem. “Balkenende heeft het erover dat de cultuur als peiler voor de economie moet dienen. Het is dan vreemd dat dance niet wordt meegenomen in die plannen.” Dat de aanvraag door het ministerie werd afgewezen vindt Van Adrichem opmerkelijk: “De Raad voor Cultuur heeft een positief oordeel geveld. Het ministerie heeft dat niet overgenomen. Dat oordeelde namelijk dat het geld niet aan het project ADE ten goede komt maar aan Conamus zelf. En dat is onzin omdat er geen huur of lonen van dat geld betaald worden. ” Nu het er naar uitziet dat ADE het met minder geld moet doen, vreest Van Adrichem voor de toekomst. “We hebben in de afgelopen jaren van ADE iets bijzonders gemaakt. Dat dreigen we nu te verliezen. Het nachtprogramma zal hier zeker onder gaan lijden.“ Hoe het evenement precies te lijden krijgt van het verlies van subsidie is nog niet duidelijk. Van Adrichem: “Die avondprogrammering zal er in de breedte onder leiden. Minder avontuurlijke avonden in kleinere clubs.” Over wat op termijn de gevolgen zullen zijn is hij duidelijk. “Tiësto is de beste ambassadeur van Nederland op het moment. De Tiëstootjes van de toekomst krijgen zo minder kansen.” Inmiddels heeft de BVD zich achter ADE geschaard. Bakker: “Wij hebben ook geen geld gekregen, maar ook geen positief advies. ADE had wel een positief advies. Dat is vreemd.” Over het waarom van de steunbetuiging: ADE is een belangrijk festival voor al onze leden. ADE en de BVD zoeken aansluiting bij elkaar. Dit past prima in onze doelstelling om het imago van de sector te verbeteren. We zijn nog altijd bezig om met het Paard van Troje de politiek binnen te komen.”