NTG en NVJ ruziën over gemaakte afspraken

NVJ: "Betalingsachterstand" / De Vlieger: "Geen afspraak"

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) denkt niet dat de Nederlandse Tijdschriftengroep (NTG) haar freelance journalisten in de toekomst gaat betalen binnen een termijn van 30 dagen. Dat blijkt uit een bericht op de website van de NVJ. Erik de Vlieger ontkent bij monde van zijn advocaat Benno Friedberg echter dat die afspraak ooit is gemaakt en beticht de NVJ van het vertroebelen van de discussie. Een oplossing in het conflict is nog niet in zicht.

NVJ: "Betalingsachterstand" / De Vlieger: "Geen afspraak"

Het conflict over betalingstermijnen aan freelancers tussen de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de Nederlandse Tijdschriften Groep (NTG) is deze week verder geëscaleerd. De NVJ meldde woensdag op haar site dat de NTG de betalingsachterstand nog steeds niet heeft weggewerkt en de uitgever zich bovendien niet houdt aan de afgesproken betalingstermijn van dertig dagen voor nieuwe opdrachten. Zowel NTG-directeur Frans Makau als eigenaar Erik de Vlieger ontkennen echter dat zij deze betalingstermijn hebben toegezegd. Benno Friedberg, advocaat van De Vlieger, zegt al meerdere brieven te hebben geschreven aan de NVJ over deze kwestie. Tot noch toe bleven ze allen onbeantwoord. De Vlieger heeft volgens zijn advocaat tijdens de gesprekken tussen hem en de NVJ in februari slechts twee dingen besproken: "De schandalige manier waarop De Vlieger werd neergezet zonder bewijs en de betalingsachterstand aan de freelancers. De Vlieger heeft toegezegd persoonlijk zorg te dragen voor de oplossing van dat laatste probleem en vervolgens zeventigduizend euro privé overgemaakt om alle freelancers te betalen en in ieder geval na negentig dagen alles op orde te houden." De NVJ maakte daar van dat Makau een betalingstermijn van dertig dagen heeft toegezegd, aldus de advocaat. "Dat is in de twee gesprekken waar ik bij ben geweest helemaal niet besproken. De NVJ haalt hier doelbewust twee verschillende zaken door elkaar en vertroebelt daarmee de discussie. Mijn waardering voor het niveau waarop de NVJ de strijd nu voert is behoorlijk gedaald." De twee dingen die de NVJ volgens Friedberg door elkaar haalt, zijn aan de ene kant de gesprekken met De Vlieger en aan de andere kant het gevecht dat de NVJ met de NTG voert over een nog niet ingevoerde C.A.O. en een te lange betalingstermijn aan freelance journalisten. "Wat er met Makau is afgesproken, weet ik niet." Makau laat weten dat hij niks heeft afgesproken met de NVJ: "Ik kreeg een voorstel van de NVJ; achterstallige betalingen wegwerken en de betalingstermijn naar dertig dagen. Toen kwamen die gesprekken met De Vlieger ertussen. Er is mij verteld dat deze punten daar ook aan de orde zouden komen. Ik heb er daarna niks meer van gehoord." NVJ secretaris Thomas Bruning bevestigt nogmaals dat er wel afspraken zijn gemaakt: "Op 1 april, maar uiterlijk 30 april zou de achterstand weggewerkt zijn. Nieuwe opdrachten zouden vanaf nu binnen 30 dagen betaald worden." Hoewel de NVJ zich hard probeert op te stellen door niet te accepteren dat "zo met freelancers wordt omgesprongen" en freelancers adviseert "directe betaling" te eisen bij werkzaamheden voor de NTG, geeft Bruning toe dat de ze feitelijk niets kan doen zolang leden niet vragen om gerechtelijke stappen te ondernemen. Of dat gaat gebeuren is nog maar de vraag. Met de 70.000 euro die De Vlieger heeft overgemaakt, zijn inmiddels meerdere freelancers uitbetaald en lijkt De Vlieger zich te houden aan de belofte dat de betalingstermijn niet meer dan negentig dagen bedraagt.