ID&T Radio eist hoge schadevergoeding van de Staat

1,3 miljoen euro geëist vanwege reclame inkomstenderving

ID&T Radio vraagt donderdag een voorschot op een hoge schadevergoeding van de Staat. Het station dacht via een tussentijdse frequentieverdeling eerder in de lucht te kunnen komen, maar dat feest ging destijds uiteindelijk niet door. Geëiste vergoeding wegens reclame inkomstenderving volgens ID&T: 1,3 miljoen euro, geboden vergoeding door de Staat 110.000 euro.

1,3 miljoen euro geëist vanwege reclame inkomstenderving

Er blijken onopgeloste kwesties te zijn rondom de etherfrequentieverdeling vorig jaar juni. Meestal vinden die langlopende schermutselingen achter de schermen plaats, maar ditmaal is er één aan de oppervlakte gekomen: donderdag 15 juli dient bij de Haagse rechtbank een kort geding van ID&T Radio tegen de Staat, waarin ID&T een voorschot op een schadevergoeding eist. “Het is eigenlijk een puur zakelijke financiële kwestie”, bagatelliseert directielid Bas Meijer. Hij neemt bij evenementenorganisator en mediabedrijf ID&T als directielid business & legal affairs voor zijn rekening. Voor het geschil moeten we teruggaan naar mei 2002. Destijds leek het er op dat er als tussentijdse oplossing voor de alsmaar uitgestelde frequentie verdeling twee pakketten aan nieuwkomers zouden worden vergeven. Arrow Classic Rock en ID&T Radio leken de beste papieren te hebben. Deze tussentijdse verdeling werd uiteindelijk afgeblazen, omdat onder meer Veronica met succes bij de rechter afdwong dat er een definitieve verdeling plaats moest vinden. “Maar de rechter in Rotterdam had reeds beloofd voor 1 september 2002 met een tijdelijke verdeling te komen. ID&T Radio was daar toen helemaal klaar voor”, stelt Meijer. Doordat ID&T Radio pas negen maanden later bij de definitieve verdeling per 1 juni 2003 de felbegeerde etherfrequentie binnenhaalde, liep het bedrijf reclame inkomsten mis, volgens ID&T 1,3 miljoen euro. In het licht dat ID&T Radio 2,5 miljoen euro bood voor de licentie voor 8 jaar en ongeveer hetzelfde bedrag kwijt is aan technische vergoedingen aan de overheid, lijkt dat bedrag aan de hoge kant, ook daar de Staat slechts 110.000 euro wil vergoeden voor gemaakte kosten. “Onze berekening is gebaseerd op het bedrag dat de overheid had voorgerekend wat je in theorie kan verdienen met een etherfrequentie”, legt Meijer uit. Om potentiële bieders uit het buitenland te oriënteren had de overheid een brochure gemaakt met florissante bruto radioreclame omzetcijfers, zonder rekening te houden met de in de reclamebranche gebruikelijke kortingen. Of medegedupeerde Arrow Classic Rock een soortgelijke procedure overweegt, is niet bekend. Arrow-directeur Directeur Ad Ossendrijver was wegens vakantie niet bereikbaar. De commerciële radiostations, verenigd in de VCR, komen in ieder geval niet samen in actie: “Het was niet in het algemeen belang van de VCR, maar een bilaterale zaak tussen de twee stations en de overheid,” verduidelijkt VCR-voorzitter Martin Banga. Hij maakt er overigens geen geheim van dat de commerciële radiomarkt momenteel niet gezond is - slechts Radio 538 en Sky Radio maken winst. Banga: “Dat is voornamelijk de schuld van de overheid. De omzetten zijn weliswaar gedaald vanwege de recessie, maar de tarieven gingen omlaag door meer partijen op een vechtmarkt en de kosten zijn door de overheid gestegen. De door hen destijds voorgestelde rooskleurige cijfers gaven een verkeerde voorstelling van zaken, waardoor er te veel geboden is voor de frequenties.”