NPI gebruikte deel geld Nederlands Popmuziekplan om schuld A2A te saneren

Slepend conflict tussen ministerie van OC&W en NPI over onderbesteding subsidieregeling

De subsidie voor Het Nederlands Popmuziek Plan (NPP) is in drie opeenvolgende jaren niet volledig benut. Het overgebleven geld is door het NPI voor een deel gebruikt om verliezen op andere plaatsen weg te werken. De ruzie hierover tussen ministerie van OC&W en het NPI blijkt een van de redenen om het NPI de subsidiefunctie te ontnemen.

Slepend conflict tussen ministerie van OC&W en NPI over onderbesteding subsidieregeling

Het Nationaal Popinstituut (NPI) heeft in 2001 geld van het Nederlands Popmuziek Plan (NPP) gebruikt om tekorten aan te vullen die zijn ontstaan als gevolg van de financieel mislukte muziekconferentie Access To Amsterdam (A2A). Het ministerie van OC&W heeft hiervoor uiteindelijk met tegenzin toestemming gegeven, nadat het NPI dreigde met een rechtszaak. Dat zegt beleidsmedewerker Jochem van Oortmerssen. In 2001 bleef van de 907.650 euro in het Nederlands Popmuziekplan 242.772 euro over. Het NPI wilde dat overschot volgens Van Oortmerssen besteden aan andere doeleinden, onder andere om de schuld te saneren die was ontstaan als gevolg van muziekconferentie A2A. Het ministerie eiste aanvankelijk dat het geld gebruikt werd voor ondersteuning van poppodia. Het NPI spreekt niet tegen dat ze geld dat overbleef wilde inzetten “op andere plaatsen.” Maar directeur Jaap van Beusekom ontkent in alle toonaarden dat hij zijn zin heeft proberen door te drukken door te dreigen met een rechtszaak: “Dat is echt onzin. Alsof ik het ministerie gechanteerd zou hebben! We mochten het geld helemaal niet aan andere zaken besteden. Pas toen we tegen die beslissing een bezwaarschrift hebben ingediend, verzocht het ministerie ons deze terug te trekken. Om de simpele reden dat ze het zeker zou verliezen.“ Toen het NPI haar bezwaarschrift introk en afzag van de stap naar de rechter is er uiteindelijk geschikt. In 2000 en 2001 mocht ze 127.058 euro van het NPP gebruiken voor “andere doeleinden.” Van Beusekom zegt in een reactie dat er niets vreemds aan de hand is: “Alles is gebeurd met de uiteindelijke goedkeuring van het ministerie. Er ligt wat mij betreft geen lijk in de kast. We zijn er uitgekomen. Ook onze jaarrekeningen zijn goedgekeurd door een accountant en ook nog eens door een accountant van het ministerie gecontroleerd. Ik snap dan ook niet waar dit nu vandaan komt. Het lijkt wel of het ministerie elke stok vastpakt om ons te kunnen slaan. Het feit dat wij ons hebben verzet tegen het FPPM hebben ze kennelijk niet kunnen verwerken.” Dat het conflict echter nog lang niet voorbij is, bleek vrijdag negen januari tijdens de openingsspeech van Noorderslag. De nieuwe staatssecretaris Medy van der Laan haalde onverwacht hard uit naar het NPI. Ze maakte in heldere woorden duidelijk dat ook een advies van de Raad voor Cultuur haar niet op andere gedachten zal brengen. Ze is vastbesloten de NPP-regeling bij het NPI weg te halen, hoe hard het de muzieksector ook schreeuwt. Van Oortmerssen bevestigt tegenover 3VOOR12 dat de ruzie over de besteding van het overschot daar een van de redenen voor is. Ook in 2002 werd niet al het beschikbare geld besteed aan poppodia. Het NPP is dan inmiddels onder de hoede van het door het ministerie opgerichte Fonds voor Podium Programmering en Marketing. Dit fonds, dat vanaf 2005 het ene loket moet zijn voor alle podium- en programmeringsubsidies, besloot op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Poppodia(VNP) en NPI het restbedrag o.a. te besteden aan een podiumconsulent die poppodia moet helpen met het aanvragen van subsidie. Ook gaf ze groen licht voor het onderzoek naar de werking van het NPP. In 2003 werd er via de NPP-regeling overigens voor het eerst meer uitgegeven dan er binnenkwam, aldus Van Beusekom: “We zijn er vorig jaar ongeveer 60.000 euro overheen gegaan. Dat was juist mogelijk dankzij het overschot van eerdere jaren!” Siebe Weide, directeur van de Vereniging van Nederlandse Poppodia (VNP) is minder begripvol over de verschuiving van subsidiegelden door ministerie en het NPI: “Als het echt waar is, dan vind ik het zeer teleurstellend dat het geld niet is besteed aan de partijen waarvoor het bestemd was, de poppodia.” NPI bestuursvoorzitter en directeur van de Amsterdamse Melkweg Cor Schlösser was niet bereikbaar voor een reactie.