Medy van der Laan: "NPI niet meer onaantastbaar"

Staatssecretaris wil snoeien in subsidietuin

Medy van der Laan, staatssecretaris van OC&W, zorgt meteen voor vuurwerk op de opening van het Noorderslag seminar. Het huidige subsidiesysteem mist dynamiek en het NPI is 'niet meer bij voorbaat onaantastbaar'.

Staatssecretaris wil snoeien in subsidietuin

Staatssecretaris Medy van der Laan opende vrijdag het Noorderslag seminar met een ferme aanval op het subsidiebeleid in de popsector. Ze is bang dat het huidige beleid te star is. Het onlangs verschenen rapport van het Nationaal Popinstituut (NPI), waarin gepleit wordt voor het huidige subsidiesysteem, legt ze resoluut naast zich neer. Ze houdt daarom vast aan het plan om al het geld dat nu in het zogenaamde Nederlands Popmuziek Plan (NPP) gaat in het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM) te stoppen per 2005. De staatssecretaris legt een eigen onderzoek van musicologe Lutgard Mutsaers naast dat van het NPI. Mutsaers stelt daarin dat 'de overheid een systeem financiert waarbij het niet-kostendekkend zijn van een optreden van een Nederlandse band voldoende reden is om subsidie te verstrekken aan een verlieslijdend podium.' Daarbij ontbreken volgens Mutsaers uitgesproken kwaliteitscriteria. Ook verwijt Van der Laan het NPI 'koudwatervrees' als ze op voorhand de nieuwe subsidieregeling via het FPPM afwijst. Ze noemt zelfs letterlijk 'instellingen als het NPI niet meer bij voorbaat onaantastbaar.' Van der Laan wil de subsidies structueel verleggen naar de produktiekant. Podia, productiehuizen, festivals en distributeurs krijgen nu een kans als het aan haar ligt. In een reactie noemt NPI directeur Jaap van Beusekom de plannen van de staatssecretaris een 'flagrante belediging voor de programmeurs'. Volgens Van Beusekom is via de programmeurs het kwaliteitsbeginsel voldoende gewaarborgd in de huidige regeling. Siebe Weide, directeur van de Vereniging van Nederlandse Poppodia (VNP), onderschrijft dat standpunt. Bovendien stipt Weide aan dat het niet gaat om de uitvoerder, maar om het behoud van de regeling. "Als het FPPM de regeling wil uitvoeren, is dat ook prima." Van der Laan kwam niet alleen het NPI de les lezen. Om de verjonging van het poppubliek te stimuleren, wil ze educatieve projecten meer ondersteunen. The Music Zone zal lespakketten rond optredens verzorgen, bij Let's Work 2Gether zullen artiesten samen uitvoeringen opzetten met VMBO-leerlingen. De bedoeling is dat scholieren hun zogenaamde CKV-vouchers (culturele bonnenboekjes) in de toekomst meer gaan besteden bij de poppodia. Binnenkort zullen pilot projecten plaatsvinden in samenwerking met het Tilburgse podium 013.