Bewogen 2004 voor Nederlandse muziektijdschriften

Drie titels verdwenen, vier nieuwe bladen erbij

2004 gaat voor de muziektijdschriften de geschiedenis in als een bewogen jaar. Vier nieuwe titels zagen het levenslicht, terwijl er drie titels verdwenen. Daarnaast wijzigden drie bladen hun format. Het meest tumultueus ging het er aan toe bij de Nederlandse Tijdschriften Groep (NTG), uitgever van onder meer Oor, Aloha en Samsonic. 3VOOR12 maakt de balans op.

Drie titels verdwenen, vier nieuwe bladen erbij

In 2004 schoten de nieuwe tijdschriften als paddenstoelen uit de grond. Er kwamen vooral veel nieuwe vrouwenbladen op de markt. Enkele uitgevers durfden het aan een nieuw muziektijdschrift te lanceren, met wisselend succes. In februari verscheen bijvoorbeeld het eerste nummer van DJ Broadcast Magazine, maar in december berichtte 3VOOR12 dat de redactie van het gratis blad al is opgestapt uit onvrede met het beleid van uitgever De Rebellenclub. Ook zouden er betalingsproblemen zijn. Toch kon hoofdredacteur Victor Bakhuis deze week melden dat DJ Broadcast Magazine een doorstart maakt. De Rebellenclub is niet de enige uitgever die het zwaar te verduren had. De Nederlandse Tijdschriften Groep (NTG) van zakenman Erik de Vlieger haalde bijna elke maand wel het nieuws. In april sneuvelt het tweemaandelijkse tijdschrift Samsonic van de NTG. De stekker wordt van de een op de andere dag uit het blad getrokken als direct gevolg van een rechterlijke uitspraak. De rechtbank in Den Haag oordeelt namelijk dat Samsonic verkapte tabaksreclame betreft, wat sinds 2002 verboden is. Geldschieter en tabaksfabrikant Niemeyer wil niet het risico lopen om een boete te moeten betalen die kan oplopen tot 450.000 euro. NTG, dat de licentie van Niemeyer had gekregen, ziet geen mogelijkheid om het blad een doorstart te geven. Samsonic had een oplage die schommelde rond de 10.000 stuks. Ook sponsorde het blad verschillende festivals. In de zomer van dit jaar barst de bom bij de freelancers van Oor, onderdeel van de NTG. Geruchten die al maandenlang hardnekkig aanhielden, worden bewaarheid: de freelancers krijgen niet op tijd hun facturen betaald. De maat is vol en een aanzienlijke groep schrijvers besluit te staken. Dat is een harde klap voor Oor, een titel van NTG die in grote mate afhankelijk is van zijn freelancers. Toch slaat het blad zich goed door de zomer heen. Oor ligt – met uitzondering van één nummer door logistieke problemen – op tijd in de schappen en de omvang van het blad slinkt niet. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) behartigt de belangen van de freelancers maar veelvuldig overleg bereikt niet het gewenste resultaat. De NTG weigert om van de betalingstermijn van 90 dagen af te stappen terwijl de freelancers hun geld binnen 30 dagen willen zien. Voor veel trouwe freelancers betekent dit het einde van de samenwerking met Oor en de NTG. Oor blijft in het nieuws. In het najaar lanceert Oor een vernieuwde website. Ruim een maand later brengt de NTG het nieuws naar buiten dat de formule van Oor wordt gewijzigd: in plaats van twee weken zal het blad in 2005 maandelijks gaan verschijnen. De actualiteit wordt overgeheveld naar de website, waar bovendien het abonneegedeelte flink zal worden uitgebreid. Volgens andere tijdschriftenmakers zou het nieuwe concept kunnen werken om het aantal abonnees op te krikken. De oplage lijkt het afgelopen jaar te zijn gestabiliseerd rond de 20.000 exemplaren, terwijl het blad in hoogtijdagen 60.000 nummers van de persen liet rollen. Kort na het nieuws over de verschijningsfrequentie maakt hoofdredacteur Mark van Schaick bekend op te stappen bij het blad om aan de slag te gaan bij de Slagwerkkrant. Erik van den Berg en Tom Engelshoven worden tot de nieuwe hoofdredacteuren benoemd. De derde titel van NTG die dit jaar in het nieuws kwam, is Aloha. Dat tijdschrift smelt samen met het gratis blad van de muziekketen Van Leest, Music & Movies. Eind 2004 ligt het eerste nummer van Aloha People & Music voor 5 euro in de winkels. Een ander tijdschrift dat van opzet wijzigde is Touch Magazine. In september kondigt het urban blad aan voortaan als schrijverscollectief verder te gaan, onder andere voor internet. Volgens hoofdredacteur Marvin Tholen is deze keuze gemaakt omdat de lezer de weg naar de kiosk niet goed wist te vinden. De licensiehouder in Engeland, David Crowe, heeft echter een andere versie van het verhaal. Volgens hem is de Nederlandse versie van Touch lange tijd illegaal verschenen omdat de licensie al was ingetrokken. De Engelsman kreeg geen geld van Tholen. Tholen ontkent alles, maar de curator die op het faillissement van de uitgever is gezet, vindt het verhaal van Crowe aannemelijk. Touch Magazine UK kondigt aan de mogelijkheid te onderzoeken om zelf een Nederlandse variant te lanceren. Twee weken later maakt een ander urban tijdschrift bekend een Nederlandse versie te beginnen: Vibe magazine. Hoofdredacteur Riza Tesserand is vol vertrouwen dat zijn blad niet hetzelfde lot als Touch Magazine staat te wachten. Dat idee is mede gebaseerd op het succes van (neder)hiphop in Nederland. Eind oktober verschijnt het eerste exemplaar van Vibe in Nederland. Vibe Magazine is niet de enige nieuwe titel die de Nederlandse muziektijdschriftenmarkt dit jaar rijk is geworden. Begin 2004 verschijnt het eerste nummer van het opiniërende That Dam Magazine. Het blad is dit jaar acht keer verschenen in een kleine oplage van 500 nummers. Bij de laatste edities zit steevast een cd’tje. Het blad is voorlopig nog niet op commercieel succes uit, wel artistiek succes. Tot slot komt Mojo met een tijdschrift in samenwerking met De Rebellenclub. Het blad past in een broekzak en bevat vooral informatie en interviews over artiesten die in Nederland optreden. In principe is het tijdschrift gratis verkrijgbaar tijdens grote(re) Mojo evenementen. “Een cadeautje voor de bezoeker”, aldus Mojo-woordvoerder Jan Willem Luijken.