VNP: 'Financiering podia behoorlijk onder druk'

Gevoelige klappen verwacht op Prinsjesdag

De Vereniging Nederlandse Poppodia (VNP) verwacht dat Prinsjesdag slecht nieuws brengt voor Nederlandse podia. Bezuinigingen op het Gemeentefonds en de ID-banen raken de concertzalen flink, zowel direct als indirect.

Gevoelige klappen verwacht op Prinsjesdag

Nederlandse podia staan aan de vooravond van bezuinigingen. Koningin Beatrix kondigt morgen in de Troonrede vermoedelijk een bezuiniging aan op het Gemeentefonds, waar podia hun geld uit krijgen. Ook zullen gemeenten bezuinigen op de ID-banen, zoals programmeurs of technici. Volgens de Vereniging Nederlandse Poppodia (VNP) is het onvermijdelijk dat de financiering van podia hierdoor onder druk komt te staan. In de Miljoenennota is waarschijnlijk een korting opgenomen op het Gemeentefonds. Elke gemeente heeft dit fonds, en betaalt daar onder andere het cultuurbeleid uit, waar de podia weer onder vallen. "Het is dus niet onwaarschijnlijk dat podia geconfronteerd worden met bezuinigingen", stelt Siebe Weide, voorzitter van de VNP. "Dat is gemeente-afhankelijk. Een gemeente die pop als speerpunt heeft, zoals Tilburg, zal podia zoveel mogelijk ontzien. Maar er zijn ook gemeenten die andere prioriteiten hebben, zoals sport. Daar komen de podia er waarschijnlijk minder goed van af." Weide verwacht dat podia door deze bezuinigingen zullen vervlakken. "De meest populaire dingen gaan door, terwijl het artistieke aanbod juist afneemt. De omvang van het totale aanbod loopt hierdoor terug. Gemeenten denken vaak dat er bij podia veel geld is te verdienen, maar in werkelijkheid wordt er vaak juist geld bijgelegd." De VNP denkt verder dat er een hele generatie aan nieuwe bandjes niet van de grond komt. "Voor podia is het niet langer rendabel om nieuwe bandjes te programmeren. En dat vier jaar lang, want zo lang duurt een zuinige periode meestal. Dat is ook een hard gelach voor de popmuziek, want platenmaatschappijen spotten nieuwe bandjes vaak aan de hand van optredens." Podia hadden het al niet makkelijk, doordat de regering deze maand de nieuwe wet Werk en Bijstand aan heeft genomen. Kort gezegd houdt dit in dat gemeenten vanaf volgend jaar een budget krijgen voor gesubsidieerde arbeid oftewel ID-banen. Een gemeente mag dit naar eigen inzicht besteden. Veel podia maken gebruik van ID-banen, bijvoorbeeld in de vorm van programmeurs, technici of PR-medewerkers. Het voortbestaan van deze banen ligt dus niet langer in handen van het Rijk maar van de lokale politiek. Weide: "Podia zullen de gevolgen direct merken. Stel dat een podia 10 voltijdbanen heeft, waarvan 3 gesubsidieerd. Als die ID-banen wegvallen, kunnen podia dat niet opvangen. Dat zou al lang gebeurd zijn als het geld er voor was. Een aantal podia zal hierdoor flink geraakt worden." De VNP zegt weinig te kunnen doen aan de bezuinigingen. "We zullen gemeenten zeker duidelijk maken wat het belang van een podium is, wat voor goud ze eigenlijk in handen hebben. Het is een investering in een stroom aan nieuwe muziek. En jongeren zullen ook niet klagen dat er geen bal te doen is in hun gemeente. Bovendien draagt een podium bij aan de uitstraling van een stad, kijk maar naar 013 in Tilburg." Weide benadrukt dat het juist heel erg goed gaat met podia. "De publieksaantallen zijn goed, de uitstraling is goed en het enthousiasme van medewerkers is hoog. Maar de financiering van podia staat behoorlijk onder druk."