Advocaat-generaal geeft groen licht voor Kazaa

Buma/Stemra betreurt advies aan Hoge Raad

"Kazaa heeft in Nederland bestaansrecht en verdere rechtsvervolging is niet zinvol." Dat stelt de advocaat-generaal van de Hoge Raad in een advies over de rechtzaak die Buma/Stemra aanspande tegen de bestandenuitwisseldienst. Buma/Stemra betreurt het advies.

Buma/Stemra betreurt advies aan Hoge Raad

Een verbod op Kazaa lijkt weer een stapje verder weg nu de advocaat-generaal de Hoge Raad adviseert om de bestandenuitwisseldienst niet te verbieden. De Hoge Raad doet op 19 december uitspraak in deze zaak, die is aangespannen door Buma/Stemra. Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra is teleurgesteld in het advies, maar vertrouwt erop dat het auteursrecht zwaarder zal wegen. Het is niet de eerste keer dat Kazaa en Buma/Stemra elkaar juridisch tegenkomen. In januari 2002 oordeelde de rechter in het voordeel van Buma/Stemra over de verdere verspreiding van Kazaa-software. Kazaa verkocht zichzelf vervolgens aan een Australisch bedrijf om uit handen van Buma/Stemra te blijven. Twee maanden later zou het Amsterdamse Hof in hoger beroep de eerder gedane uitspraak vernietigen omdat Kazaa niet verantwoordelijk gehouden kon worden voor de auteursrechtinbreuken van zijn gebruikers. Buma/Stemra ging vervolgens in cassatie bij de Hoge Raad, die op 19 december uitspraak doet. In negen van de tien gevallen is dit het slotakkoord, soms worden nog vragen van uitleg gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Advocatenkantoor SOLV, gespecialiseerd in recht op het gebied van media en tevens advocaat van Kazaa, denkt dat dit bij deze zaak niet zal gebeuren. De advocaat-generaal D.W.F. Verkade ziet Kazaa als een nieuwe technologie in een veranderend medialandschap. In het verslag schrijft hij. "Ook al kunnen nieuwe technologische ontwikkelingen (tijdelijk) ten koste gaan van bepaalde beroepsgroepen of bedrijfstakken, de wetgever en de rechter schrikken er - mijns inziens terecht - voor terug om daarom die nieuwe (op zichzelf meestal toegejuichte) technische vernieuwingen te verbieden of af te remmen." Verder stelt de advocaat-generaal dat nieuwe ontwikkelingen altijd voor- en nadelen hebben voor bepaalde doelgroepen. Als voorbeeld geeft hij de opkomst van phonografie en radio waar Buma/Stemra van heeft geprofiteerd ten koste van kleine individuele muzikanten. "Dat is hen graag gegund, al pink ik een traan weg over het daardoor veroorzaakte noodlot voor de kleine straat- en cafémuzikanten. Geen wetgever of rechter die zich om deze laatsten bekommerde." Buma/Stemra betreurt het advies van de advocaat-generaal, maar gaat verder niet inhoudelijk in op de zaak. Wel meldt de auteursrechtenorganisatie positief te staan tegenover elektronische muziekuitwisselingsdiensten als Kazaa, zolang er maar toestemming is van de auteurs. "Feit is dat iedereen plezier beleeft aan Kazaa, behalve de componisten, tekstdichters en muziekuitgeverijen, die de auteursrechtelijke inkomsten op hun werken mislopen."