Betalingsproblemen Oor nog steeds niet opgelost

NTG-directeur Makau ontkent met klem liquiditeitsproblemen

Nadat een aantal freelancers voor muziektijdschrift Oor deze zomer in opstand kwam tegen de extreem late uitbetalingen, ging uitgever Nederlandse Tijdschriftengroep (NTG) door de knieën. Op een speciale bijeenkomst beloofde de nieuwe algemeen directeur Frans Makau dat de betalingen aan freelancers per 1 januari 2004 op orde zouden zijn. Vlak voor die deadline wachten sommige medewerkers echter al langer dan vier maanden op bedragen die oplopen tot meer dan vierduizend euro.

NTG-directeur Makau ontkent met klem liquiditeitsproblemen

Ondanks beloften van NTG-directeur Frans Makau afgelopen juli, worden freelancers van muziektijdschrift Oor nog steeds veel te laat betaald. De betalingsachterstand is inmiddels opgelopen tot meer dan drie maanden. Makau doet de beweringen af als verzinsels en ontkent bovendien dat de NTG liquiditeitsproblemen heeft. De meeste freelancers wilden alleen anoniem reageren uit vrees voor sancties. Van de 15 medewerkers die 3VOOR12 sprak, gaven negen aan al langer dan drie maanden te wachten op geld. Een aantal medewerkers heeft inmiddels een incassobureau ingeschakeld, anderen beraden zich op juridische stappen. De achterstallige betalingen variëren van enkele honderden tot meer dan vierduizend euro. Drie medewerkers gaven aan ook financieel serieus in de knel te komen. Een van hen: “Als ik mijn geld niet snel krijg, moet ik echt iets anders gaan doen voor mijn brood.” Dat is volgens de in juli aangetreden algemeen directeur van de NTG Frans Makau belachelijk: “Wij betalen al onze freelancers netjes op tijd!” Makau erkent dat er bij zijn aantreden een achterstand was. “Ik heb in juli beloofd dat we die achterstand voor het einde van het jaar zouden inlopen. Sinds mijn aantreden is de regel dat je altijd binnen 60 dagen na plaatsing van het stuk uitbetaald krijgt. Vanaf januari streven we bovendien naar een betalingstermijn van 30 dagen.” Bij de mensen waar die termijn nu nog overschreden wordt betreft het volgens Makau ‘disputen’. “Ik denk dat we voor 90 procent bij zijn. Het kan natuurlijk dat een product niet naar wens is. Dan kan de betaling achtergehouden zijn.” Gevallen waar mensen drie of meer maanden op hun geld moeten wachten, wijst Makau af als leugens. Van Schaick, nieuwe hoofdredacteur van Oor en vervanger van Paul Evers, onthield zich vrijdag van commentaar. Makau niet: “Oor maakt ook dit jaar winst, net als vorig jaar. Het moet maar eens afgelopen zijn met al die geruchten over betalingsproblemen.” Dat het ondanks de sussende woorden van de uitgever niet goed gaat met Oor, is geen geheim. Het aantal advertenties blijft ondanks verwoede pogingen met ongeveer 10% van het totale aantal pagina’s erg laag voor een tijdschrift als Oor. Toch is het volgens Makau genoeg om een goede bedrijfsvoering te draaien: “De champagne gaat niet open aan het eind van het jaar. Maar met het huidige aantal abonnees en advertenties draait het blad nog steeds goed.” Anonieme bronnen bevestigen echter dat de sfeer op de redactie van Oor zeer gespannen is. Een aantal freelancers beaamt niet meer voor het blad te schrijven voordat alle achterstallige betalingen binnen zijn. Van Schaick doet volgens diezelfde bronnen hard zijn best om het blad op de rails te houden, maar is volgens sommigen kapitein geworden van een zinkend schip.