Beperkte winst podia voor stappenplan rookverbod

Minister Hoogervorst bindt iets in

Minister Hoogervorst is bereid te heronderzoeken of ventilatiesystemen voldoende werken in podia. Ook vindt hij speciale rokersruimtes bespreekbaar tijdens de overgangsfase van nu naar een algeheel rookverbod. Dat heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vandaag laten weten tijdens een debat in de Tweede Kamer. De twee toezeggingen zijn kleine duwtjes in de rug van Nederlandse podia, terwijl de minister tegelijkertijd duidelijk maakt dat hij het roken in podia in zijn totaliteit wil verbieden.

Minister Hoogervorst bindt iets in

Podia in Nederland hebben vandaag een beperkte winst geboekt bij Minister Hoogervorst omtrent het rookverbod. Onder druk van CDA, VVD, SP en LPF zegde hij toe om te laten onderzoeken of ventilatiesystemen voldoende schadelijke stoffen uit de lucht halen. Eerder nam de minister geen genoegen met deze maatregel. Ook de speciale rokersruimtes zijn tijdens de zogeheten overgangsfase voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weer bespreekbaar. Minister Hoogervorst is bereid het roken in concertzalen na 1 januari 2004, als het recht op de rookvrije werkplek geldt, enige tijd te gedogen indien er maatregelen genomen worden. Zo moet het roken onder jongeren ontmoedigd worden middels een stappenplan. Ook moeten de gelegenheden toewerken naar een totaal rookverbod op langere termijn. In eerste instantie was het voor concertzalen niet voldoende om afzuiginstallaties op te hangen of om speciale rokershoekjes te creëren. Maar de minister heeft vandaag iets ingebonden nadat bleek dat een meerderheid van de Tweede Kamer het beleid van Hoogervorst 'te rigide' vindt. De Vereniging Nederlandse Podia had bij het ministerie in een brief aangedrongen om de rokersruimtes en ventilatiesystemen toch toe te staan. In die brief stelde directeur Siebe Weide echter ook dat er geen maatschappelijk draagvlak voor een rookverbod zou zijn. "Toch zijn het juist de podia die de verantwoording krijgen voor de handhaving. Want steekt iemand in een uitverkocht Paradiso temidden van meer dan duizend man tijdens het concert een sigaret op, dan is Paradiso als werkgever gehouden om die roker te stoppen of anders een stevige boete te riskeren. Die boete is op de overtreder - de rokende bezoeker - niet te verhalen. Zolang het maatschappelijk draagvlak ontbreekt is handhaving zeer in strijd met de gastvrijheid die podia uitoefenen", aldus Weide in zijn brief. De minister stelde 'dat het misschien een goed idee is om de kosten inderdaad op de roker te verhalen', maar een besluit hierover nam hij niet. Het is ook niet duidelijk geworden of de horecabranche (waar podia ook onder vallen) de deadline van 1 december voor het stappenplan wat ruimer mag opvatten. Wat wel duidelijk werd, is dat Hoogervorst toe wil werken naar een algeheel rookverbod in de horeca. "Begin bij het verbieden van horeca waar veel kinderen komen, maar uiteindelijk mag er nergens meer gerookt worden. De horeca moet daarvoor met een geloofwaardig stappenplan komen." Het is dus te vroeg om te juichen voor de podia. De kleine winstjes die zijn geboekt lijken immers meer op uitstel van executie.