Veronica wil toch radio maken

Omroep maakt zoveelste kattesprong

Wel bieden, niet bieden, wel bieden, niet bieden. Dat is de vraag waar ze bij omroepvereniging Veronica maar niet uit lijken te komen. Eerst vol overtuiging voorbereiden op het verkrijgen van een etherfrequentie voor radiozender Kink FM. Vervolgens je hele plan op de dag van de waarheid overboord gooien. Om een paar weken later toch te eisen dat je mee mag doen.

Omroep maakt zoveelste kattesprong

Veronica gaat haar kaarten toch weer op de radio zetten. De omroep die in de laatste maanden al een hoop vreemde kattesprongen maakte, lijkt nog niet uitgeraast. Middels een kort geding bij de Rotterdamse bestuursrechter wil ze afdwingen alsnog tot de veilingsprocedure voor etherfrequenties toegelaten te worden. Door protest aan te tekenen tegen de manier waarop de overheid een eenmalig te betalen bedrag heeft berekend, hoopt ze alsnog mee te mogen bieden. Waarom Veronica nu wel weer wil meedoen, blijft onduidelijk. Zowel bij Kink FM als bij Veronica (voor 75% eigenaar van Kink FM) was vrijdag niemand bereikbaar voor commentaar. Op 28 maar besloot Veronica op het allerlaatste moment niet mee te doen aan de veiling/verdeling van etherfrequenties. Tot die dag was vriend en vijand ervan overtuigd dat de omroep in naam van Kink FM garant zou staan voor een goed bod. GroenLinks-kamerlid Kees Vendrik waarschuwde er in 2002 al voor: “Als we niet gewoon gaan veilen, maar allerlei rare eisen stellen aan de kavels, kun je er vergif op innemen dat degene die door zo’n eis wordt uitgesloten, naar de rechter stapt. En als die in het gelijk wordt gesteld, kan de volgende benadeelde partij naar de rechter. Een eindeloos traject.” Vendrik doelde daarmee specifiek op de vergelijkende toets, waarbij de overheid bepaalt wie welke frequentie krijgt. Uiteindelijk is er nu een middenweg gevonden: een deel wordt gewoon geveild, een aantal andere frequenties krijgt een ‘profiel’ mee waaraan de bieders moeten voldoen. Nu lijkt Veronica wel weer geld over te hebben voor een alternatieve radiozender met een eigen frequentie. Al is ze het niet eens met de berekening van het eenmalige bedrag dat betaald moet worden voor de exploitatie van een etherfrequentie. De eis is daarom naast het alsnog meedoen aan de veiling ook een herberekening van dat bedrag. Maar zelfs als dat lukt, is het de vraag of de totale kosten voor het runnen van een goed radiostation heel veel lager zullen uitvallen. En of Veronica voor de uitspraak niet weer haar standpunt wijzigt. In de week van 12 mei doet de rechter schriftelijk uitspraak.