De Avonden special: Julie Doiron

Tweetaligheid uitgebuit

De Canadeze, uit Montreal afkomstige zangeres en gitariste Julie Doroin is thuis moeder in tweetalig gezin. Er wordt beurtelings Engels en Frans gesproken. Lange tijd speelde Doiron op haar cd's vooral Engelstalige liedjes, met bij wijze van toegift een enkele song in het Frans. Dat veranderde met haar vijfde cd 'Désormais', met daarop negen franstalige liedjes, en 1 engelstalige. Doiron: "Het zijn liedjes op hoogstpersoonlijke titel. En het heeft een tijd geduurd voordat ik daarvoor een geschikte Franse slag had gevonden."

Tweetaligheid uitgebuit

Julie Doiron speelde vroeger als bassiste en zangeres in de band Eric's Trip. De liedjes die ze solo vertolkt zijn persoonlijk, intiem en zelfverklarend; woordkeuze, toonzetting, dictie, intonatie en voordracht vormen een hecht geheel waarin geen spelletjes worden gespeeld. Niet trouwens, dat dat misverstanden echt uitsluit: Het komt voor dat Doiron wordt vereenzelvigd met een tekst die eigenlijk over haar moeder ging. Doiron zelf schroomt niet onzekerheid over haar eigen teksten uit te spreken: ze hoort zichzelf soms een verleden bezingen dat allang voorbij is. "Dan hoor ik mezelf dingen zingen waarin ik me amper nog herken." (JH) Luister naar het gesprek dat Jan Hiddink met Julie Doiron voerde, alsook naar de sessie-opnamen zoals opgenomen in Studio Desmet.