R&B: Feest of veiligheidsprobleem

Organiseren r&b feesten vereist knowhow

Naar aanleiding van een schietpartij besloot de burgermeester van Middelburg onlangs r&b feesten in discotheek The Nighttrain te verbieden. Een onzinnige maatregel, zo menen diverse organisatoren van r&b feesten. Wel blijkt dat deze feesten om een speciale aanpak vragen.

Organiseren r&b feesten vereist knowhow

Onlangs werden in Middelburg de r&b feesten in discotheek The Nighttrain door burgermeester Schouwenaar verboden omdat er vorig jaar op één van deze feesten iemand was neergeschoten. Bovendien heeft de politie van Middelburg sterke aanwijzingen dat een groep vermoedelijk vuurwapengevaarlijke lieden de r&b avonden in Nighttrain regelmatig bezocht. “Het zijn erg leuke feesten, maar het is hard werken om dat zo te houden, zegt Jouke Goslinga van de Off Corso in Rotterdam over de daar één maal per maand door een externe partij georganiseerde Chocolate-avond voor r&b en hiphop. Volgens hem trekken r&b feesten inderdaad een bepaald publiek en doet de organisatie er dan ook veel aan om de juiste sfeer te bewaren. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan een streng deurbeleid maar ook aan zoiets ogenschijnlijk onbelangrijks als het artwork en de juiste muziekkeuze. Organisator Dré Urhnahn: “Met de manier waarop we onze feesten promoten proberen we een wat ouder en intellectueler publiek te trekken. De muziek is bij ons ook iets alternatiever dan bij de commercielere r&b feesten waar slechts hitjes worden gedraaid en de organisatie alleen maar nadenkt over hoe ze zoveel mogelijk mensen naar binnen kunnen douwen.” Henk Koolen van Het Paard in Den Haag sluit zich hierbij aan. “R&B is een populaire muziekstroming en er valt dus goed met de feesten te verdienen. Er zitten inderdaad organisatoren bij (de meeste feesten worden door een externe partij georganiseerd) die enkel voor het geld gaan en de zaakjes niet goed voor elkaar hebben, wat een negatieve sfeer tot gevolg kan hebben. Door goed om te gaan met problemen, voor een goede programmering te zorgen en dj’s neer te zetten die makkelijk op het publiek in kunnen spelen kan zo’n sfeer goed worden voorkomen.” Verder is het volgens hem ook belangrijk een vertrouwensbasis te creëren met je publiek en mensen die de scène goed kennen. Iets dat in de overwegend door blanken geregeerde wereld der poppodia niet automatisch het geval is. “Blijkbaar heeft de burgermeester geen grip op de situatie”, reageert tenslotte Kees Heus, programmeur van de Bassline (hiphop/r&b) avonden in Paradiso. “In de 15 jaar dat ik avonden in Paradiso organiseer hebben zich nog nooit incidenten voorgedaan. Het ligt er inderdaad helemaal aan hoe je de zaken aanpakt en hoe goed je je publiek kent. Je moet de verantwoording ook bij de bezoeker proberen te leggen. Sociale controle is op deze feesten heel belangrijk, dan kunnen problemen snel de kop worden ingedrukt.” Het is volgens Heus overigens wel zaak dit op een positieve manier te doen. Niet meteen iemand eruit zetten, maar vragen waarom er ruzie wordt gemaakt. “Je moet je publiek respecteren, dan krijg je dat respect ook weer terug”, meent Heus. Aan dit respect ligt wel een uitgebreide fouilleersessie aan de deur ten grondslag. “Maar dat weten ze en accepteren ze dan ook.”