Het stemadvies deel 7: “Een cd is ook cultuurgoed”

D66 en SP op zoek naar de laatste zwevers

Nog een dag en dan moeten alle zwevers geland zijn. Na een keur van artiesten en wat losse flodders van de grote drie, vandaag twee runners up over ID-banen en dat nieuwe subsidiefonds dat ons maar bezig blijft houden.

D66 en SP op zoek naar de laatste zwevers

"Stemmen gaat over je maatschappijvisie, niet over je eigen winkeltje" zei Spinvis al. Maar ja, als je je eigen winkeltje nu eens geheel hebt opgebouwd op een visie waarin je poppodia als voedingsbodem ziet voor een vruchtbare popcultuur? En dus vroeg 3VOOR12 gewoon op de man af: Verdwijnende ID-banen bij popzalen? "Is niet de bedoeling." Aan het woord is Boris Dittrich, nummer 3 op de D66 lijst. "We hebben in ons programma 75 miljoen vrijgemaakt om te zorgen voor betere doorstroming van ID-ers naar reguliere banen. Dat bedrag is niet genoeg, dat besef ik. Maar we erkennen het probleem in ieder geval wel." Wat Dittrich verder wil erkennen is dat ook de cd een cultuurgoed is en daarom dus moet worden belast met het lage belastingtarief, "mits we in een convenant harde afspraken maken over het doorberekenen van dit voordeel aan de consument. Niet zoals bij de kapper, die de BTW-verlaging ondanks beloftes uiteindelijk in eigen zak stopte." SP-er Jasper van Dijk is rigoureus tegen de korting op ID-banen. "Die functies moeten gewoon omgezet worden naar vaste banen. En dat moet je niet alleen maar roepen, zoals het CDA, maar daar moet je ook geld voor vrijmaken." En dan dat fonds, het FPPM (we laten de volledige naam maar even achterwege). Vanaf 2005 deelt die club ook het geld uit dat het Nationaal Popinstituut (NPI) nu nog verstrekt aan Nederlandse poppodia. Maar wel op heel andere voorwaarden. Voorwaarden die volgens meerdere belangenorganisaties een aantal podia zeker de kop zal gaan kosten. Dat mag volgens Dittrich zeker niet gebeuren: "Wij hebben van de staatssecretaris harde toezeggingen gekregen. Wij gaan hem (wie het ook mag worden) straks hier dan ook zeker op aanspreken. Wie het geld uitdeelt maakt niet zoveel uit, maar het moet niet ten koste gaan van kleine zalen. Als het aan ons ligt, blijft het NPI dan ook de beoordelende partij voor de popsector." Zo ingevoerd is Van Dijk niet in de materie. Maar hij heeft dan weer het voordeel van een ideologie: "In het algemeen is het vrij simpel: NIET beknibbelen op cultuur en structurele oplossingen zoeken voor structurele financiering van kleine zalen. Als het FPPM alleen subsidies verstrekt voor bijzondere ideeën, dan is dat niet goed lijkt me."