Kazaa mag blijven

Hoge Raad doet uitspraak in zaak tegen internetdienst

In navolging van het Amsterdamse Hof stelt ook de Hoge Raad internetdienst Kazaa in het gelijk. Auteursrechtenorganisatie Buma-Stemra was een zaak begonnen tegen de makers van het populaire ‘peer to peer’-programma. Goed nieuws voor de makers van Kazaa, minder goed nieuws voor de gebruikers. NVPI: “De vraag is of een verkoper van messen aansprakelijk is voor de moord die ermee gepleegd kan worden.”

Hoge Raad doet uitspraak in zaak tegen internetdienst

Vlak voor de winterstop van de muziekindustrie heeft de Hoge Raad in Den Haag een uitspraak gedaan in de zaak die Buma-Stemra aanspande tegen Kazaa. De Raad besliste dat de internetdienst niets anders doet dan het aanbieden van een muziekuitwisselingsprogramma en dat er dus geen sprake is van inbreuk op auteursrechten door de dienst. Twee jaar geleden bepaalde de rechter dat Kazaa in strijd handelt met het auteursrecht. De site van Kazaa moest verdwijnen, maar dat besluit werd al door het gerechtshof in Amsterdam teruggedraaid. Niet Kazaa maar de gebruikers maken zich schuldig aan inbreuk op de auteurswet. Met het arrest van vandaag is die uitspraak definitief geworden. In een reactie waarschuwt Jonne Boesjes van de NVPI voor schijnzekerheid van de uitspraak. Boesjes: “De vraag is of een verkoper van messen aansprakelijk is voor de moord die ermee gepleegd kan worden. Hoewel de Hoge Raad Kazaa niet strafbaar heeft bevonden vrijwaart dit gebruikers niet! Met de software is allerlei illegaal gebruik mogelijk. Zo is het zonder toestemming van de rechthebbenden verspreiden van muziek, films en games vrijwel overal ter wereld strafbaar, of dat nu via Kazaa of op een andere manier gebeurt. Deze uitspraak brengt daarin geen verandering.” Buma/Stemra betreurt dat de Hoge Raad geen uitsluitsel geeft over de rechtmatigheid van de verspreiding van zogenaamde p2p software. “Hiermee laat de Hoge Raad een kans liggen. Er komt voorlopig geen einde aan het gebruik van een programma dat grote schade toebrengt aan de belangen van componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. Nu blijven we zitten met de vervelende situatie dat alleen de consument die muziek verspreidt aansprakelijk is voor inbreuken", aldus Cees van Rij, directeur Juridische Zaken van Buma-Stemra. "Dat hadden we graag willen vermijden. Kazaa heeft de verantwoordelijkheid volledig doorgeschoven naar de muziekgebruiker en de Hoge Raad verandert aan die droevige situatie vandaag niets". Buma/Stemra zegt overigens positief te zijn over de komst van muziekuitwisseldiensten als Kazaa. Van Rij: "Feit is dat iedereen plezier beleeft aan Kazaa behalve zij die de werken hebben gecreëerd. Zij lopen inkomsten mis door de illegale exploitatie van hun werken met behulp van de Kazaa software. Maar bedrijven als Yeahronimo en de iTunes-store tonen aan dat muziekverspreiding via het internet wel legaal kan".