Raad voor Cultuur pleit voor behoud Nederlands Popmuziek Plan

Van NPP tot FPPM en weer terug

In de aanloop naar de cultuurnota 2005/8 kwam de Raad voor Cultuur onlangs met een positief vooradvies ten aanzien van het Nederlands Popmuziek Plan, het subsidieplan dat in 2005 in het nieuwe Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing zou moeten opgaan. “Een bevestiging dat het oude systeem goed werkt.”

Van NPP tot FPPM en weer terug

“De raad heeft zelf veel moeite gedaan inzicht te krijgen in de materie door gesprekken met ons te voeren. Het advies is dan ook een erkenning van de kant van de raad dat het oude systeem goed werkt.” Siebe Weide van de Vereniging Nederlandse Poppodia (VNP) is blij met het vooradvies van de Raad voor Cultuur, waarin ze het ministerie van OC en W adviseert het huidige subsidieplan voor de poppodia in tact te laten. Dit subsidieplan -dat onder de naam Nederlands Popmuziek Plan sinds jaar en dag door het Nationaal Pop Instituut (NPI) wordt uitgevoerd- zou eigenlijk in 2005 moeten opgaan in het nieuwe Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing, waarbij alleen nog geld mag worden aangevraagd voor speciale projecten. Na gesprekken met vertegenwoordigers van de poppodia concludeert de raad nu dus dat de nieuwe criteria ongewenste gevolgen hebben voor de podia. Moniek Brok (voorlichter): “Misschien dat het FPPM het geld wel kan beheren, maar het moet wel op de oude manier voor de podia beschikbaar blijven.” Het zal alleen nog wel even duren voor duidelijk is of het NPI mag gaan juichen. Nadat het advies van de raad langs het OC en W en de nieuwe staatssecretaris is gegaan, die er ongetwijfeld het een en ander aan toe te voegen hebben, komt het weer terug bij de raad. Pas dan zal er een definitief -overigens nog steeds niet bindend- advies voor de nieuwe cultuurnota komen. Weide is echter positief: “Het advies is gebaseerd op de bevindingen van de popsector. Ook een nieuwe staatssecretaris zal zich daarmee geconfronteerd zien.”