EKKO nog lang niet uit gevarenzone

Verdwijnen Melkertbanen groot probleem voor popzaal

Hij is blij dat de fusie met de Vloer niet doorgaat en ook de sanering van de schulden die zijn EKKO heeft opgebouwd stemt directeur Paul Nieuwenhuizen vrolijk. Maar de donkere wolken boven zijn nog lang niet verdwenen.

Verdwijnen Melkertbanen groot probleem voor popzaal

De toekomst van poppodium EKKO ziet er nog steeds somber uit volgens directeur Paul Nieuwenhuizen. Mede als gevolg van het verdwijnen van ID-banen (nieuwe benaming voor de gesubsidieerde Melkertbaan) moest de zaal al twee van haar 13 werknemers inleveren. Als alle ID-ers verdwijnen, verliest EKKO meer dan driekwart van haar personeel. Momenteel heeft EKKO drie vaste medewerkers en nog acht gesubsidieerde ID-ers. Dat waren er tien. Omdat vertrekkende ID-krachten niet vervangen mogen worden door nieuwe, wordt EKKO feitelijk geconfronteerd met een structurele bezuiniging ter grootte van tien arbeidsplaatsen, die nu nog door de gemeente worden betaald. Die personele sterfhuisconstructie waarin EKKO zich bevindt, is op termijn zeker een bedreiging voor het voorbestaan van de zaal. Zo donker wil Nieuwenhuizen het nog niet uitdrukken: “EKKO blijft natuurlijk bestaan. De vraag is hoe? Wat blijft er nog over van de programmering als we met drie krachten overblijven? Wat blijft er nog over van popcultuur in Utrecht? Het is moeilijk te bevatten dat een gemeente die eerder nog pronkte met ons, ons loofde voor de erkenning die wij kregen als beste poppodium van Nederland, je zo laat afzakken. De extra 100.000 euro die Utrecht vrijmaakt voor popcultuur gaan al bij voorbaat naar de nieuwe exploitant van De Vloer. Een exploitant waar niemand nog iets vanaf weet. En wij, een podium dat zich al bewezen heeft, moeten het verder maar uitzoeken.”