Directeur De Vloer: “Dit kon wel eens heel duur uitvallen”

Bekenkamp waarschuwt Utrechtse gemeenteraad

De kraan is dicht. Stichting De Fraaie Vloer krijgt geen geld meer. Het redden van de stichting en het voortzetten van de huidige exploitatie is te duur volgens de gemeente. Maar sluiten kan volgens De Vloer directeur wel eens veel duurder uitvallen.

Bekenkamp waarschuwt Utrechtse gemeenteraad

Het stopzetten van de subsidie aan stichting De Fraaie Vloer kan wel eens heel veel geld gaan kosten. Dat zegt Rob Bekenkamp, directeur van De Vloer. Het pand is neergezet met 363.000 euro rijkssubsidie. Aan die subsidie heeft het ministerie van OC & W echter de voorwaarde verbonden dat een getekend huurcontract overlegd dient te worden. Een medewerker van het ministerie bevestigt dit. Maar dat contract is nooit getekend. Bekenkamp: “Het pand is nooit naar behoren opgeleverd.” De redenen voor het niet tekenen van het contract zijn niet kinderachtig. Zo is er bijvoorbeeld geen sprinklerinstallatie geinstalleerd, waardoor het gebouw niet verzekerd kan worden tegen een eventuele brand. Juridisch bekeken heeft er dus nog geen huurder in het pand gezeten sinds de oplevering anderhalf jaar geleden. En dat kan niet alleen gevolgen hebben voor de ontvangen rijkssubsidie. Ook is het volgens Bekenkamp daardoor onmogelijk om de btw op de totale bouwkosten van bijna 1,8 miljoen euro te verrekenen op de balans van de gemeente. Afhankelijk van de bouwkosten en aanschaf van de bouwgrond kan dit bedrag oplopen tot meer dan 350.000 euro. Onderzoeksbureau Berenschot berekende dat met een extra bedrag van 160.000 euro een fusie haalbaar is en dat het voortbestaan van zowel De Vloer als EKKO hiermee voorlopig veilig gesteld kan worden. Mocht het rijk de subsidie terugeisen en de gemeente ook de btw niet kunnen verrekenen, dan levert dat een onvoorziene kostenpost op van ongeveer een half miljoen euro. Het college van B&W maakt zich overigens geen zorgen over de beweringen van Bekenkamp. Volgens woordvoerster Bouma van de gemeente Utrecht is er geen probleem met de rijkssubsidie: "De gemeente wil het pand nog steeds als poppodium blijven gebruiken. Dat is wat telt voor de subsidie." Ook het verhaal over de btw is minder spectaculair, denkt ze: "Het pand heeft feitelijk gedraaid als podium en afgedragen btw kan dan ook gewoon verrekend worden." Volgende week komt de gemeenteraad bij elkaar om een besluit te nemen over het financieren van een mogelijke overgangsperiode voor De Vloer. Deze ‘naadloze overgang’ naar een eventuele nieuwe exploitant lijkt overigens steeds minder waarschijnlijk. Een ambtenaar van de afdeling Culturele Zaken bevestigde reeds dat het mogelijk nog tot de zomer van 2003 gaat duren voor een nieuwe ‘bewoner’ aan de slag kan.