Nieuw: G4 Radio

Radio speciaal voor de stadsjongere

De om luisteraars strijdende publieke radiozenders krijgen er als alles meezit in de grote steden nog een collega bij; G4 Radio. "Het is eigenlijk een heel logisch verhaal."

Radio speciaal voor de stadsjongere

De publieke zenders hebben moeite luisteraars te behouden; tijd voor een nieuwe publieke zender. Zo dachten ze in ieder geval bij de stadsomroepen van Amsterdam, Rotterdam Utrecht en Den Haag. G4 Radio (een publieke zender met etherfrequentie voor Nederland?s grootste vier steden, vandaar de naam) was geboren. De stadsomroepen van deze steden kwamen twee jaar geleden met het idee voor G4 Radio, nadat was geconstateerd dat er wel erg weinig initiatieven kwamen uit de hoek van jongeren en nieuwkomers in hun steden. En dit terwijl, of misschien wel omdat, deze groep vaak niet door bestaande (publieke) zenders wordt bediend. Staatssecretaris Rick van der Ploeg (OCenW) zag meteen iets in het initiatief en was dan ook bereid de helft van de kosten voor zijn rekening zal nemen. De betrokken gemeentes zullen voor de andere helft moeten zorgen. De beoogde doelgroep van G4 Radio, die bestaat uit jongeren tussen de 10 en 34 jaar, is vaak van allochtone afkomst en beslaat inmiddels meer dan de helft van de grootsteedse stadsbevolking. Deze groep blijkt zich meestal niet te kunnen vinden in het westers georiënteerde muziekaanbod van de publieke zenders. Maar ook de commerciëlen, zoals Sky Radio en 538, voldoen vaak niet aan de muzieksmaak van deze groep. Willem Stegeman van G4 Radio: "Deze mensen luisteren graag naar urban music, een mengeling van allerlei niet-westerse muziekstijlen. En het grappige is dat ondanks de etnische diversiteit van deze groep een gemene deler heel goed mogelijk blijkt. Hierdoor hoeven we geen Turks of Antilliaans uurtje te presenteren, maar kunnen we gewoon één dynamisch programma brengen." Maar muziek is niet het enige waar het hier om gaat. Andere taken van de publieke omroep zijn educatie en het brengen van informatie. Ook op dit vlak blijkt er een verschil te zijn tussen de behoeftes van de grootstedelijke doelgroep en het aanbod op de publieke zenders. Stegeman: "Er is behoefte aan informatie over onderwerpen die bij veel autochtonen niet meer zo leven. Zoals sex, en de relatie met je ouders. Bovendien is het ook een beetje zoals een Marokkaans meisje mooi verwoordde; 'Het gaat altijd over ons, nooit door ons'". Ondanks de gerichtheid op nieuwkomers is het volgens Stegeman beslist niet de bedoeling dat het een allochtonenzender wordt ("de stadsjongeren voelen zich gewoon stedeling, en geen allochtoon"). Om te voorkomen dat er toch een sfeer van politiek correcte integratieradio ontstaat zal de inhoud door stand-up comedians worden gebracht. Wie er zullen gaan presenteren is nog niet bekend. Stegeman: "We willen een beetje oppassen met arrivees. De zender moet juist een opstap zijn voor nieuw talent." G4 Radio (een definitieve naam moet er nog komen) zal eind april proefuitzendingen gaan draaien. Na de zomer zal de zender -als alles goed gaat- definitief en 24/7 de lucht in gaan. De programmering zal, op uitzondering van een per stad verschillend (cultureel) informatieblok, voor alle 4 de steden gelijk zijn.