Godspeed You Black Emperor! Deel II

013 en de Effenaar blijven bij eigen verhaal

Ondanks de aankondiging van een gezamenlijk statement rond de verplaatsing van het Godspeed You Black Emperor! optreden naar de Effenaar staan de betrokken zalen nog steeds lijnrecht tegenover elkaar.

013 en de Effenaar blijven bij eigen verhaal

Gisteren meldden we dat het optreden van Godspeed You Black Emperor -volgens een bericht op de website van 013- na een telefoontje van een van de programmeurs van de Effenaar plotseling naar deze zaal werd verplaatst. De reden hiervoor (volgens hetzelfde bericht): de programmeur, Robert Schaeffer, zou de band hebben gewezen op het commerciële karakter van 013. Een gegeven dat blijkbaar niet te verenigen viel met het links-ideologische gedachtegoed van Godspeed You Black Emperor! Robert Schaeffer van de Effenaar: "Het berust op een misverstand. Ik heb inderdaad contact gehad met GYBE!, maar alleen om ze er aan te herinneren dat ze mij persoonlijk beloofd hadden om de volgende keer weer in de Effenaar te komen spelen. Hier waren ze blijkbaar zo gevoelig voor dat ze het concert verplaatst hebben. Dat ik ze zou hebben gewezen op het feit dat 013 wordt gesponsord is onzin. De Effenaar wordt namelijk ook gesponsord, dus daar kan ik moeilijk tegen zijn. Zowel 013 als de Effenaar betreuren het dat dit verhaal de wereld in is geholpen. Het bericht is inmiddels dan ook van de 013-site gehaald." Frank van Iersel, hoofd communicatie 013: "Ik weet niet wat die jongen bezielt, maar de verklaring zoals die op onze website stond klopt nog steeds. Hij vertelde Gert (Gert Gering, programmeur 013) zelf dat hij de sponsorkwestie heeft genoemd. We hebben het bericht er weer afgehaald omdat zo'n bericht er niet eeuwig op hoeft te blijven staan. En de mensen die wilden weten waarom het concert is afgelast weten dat inmiddels wel. Hoe je het wendt of keert, het is niet goed zoals Robert gehandeld heeft. Wij zouden het in ieder geval niet zo doen. Als je teleurgesteld over zoiets bent is dat vervelend, maar je gaat niet over de rug van collega-zalen handelen. Ik zou het bericht er bijna weer op zetten!" Hans von Seydlitz, agent van GYBE! in Nederland: "De band heeft mij zonder opgaaf van reden gevraagd het concert van 013 naar de Effenaar over te zetten. Ik weet dus niet wat hiervoor de reden is. Ik heb het mailtje van Robert aan GYBE wel gezien en daarin werd naast de mondelinge afspraak inderdaad ook iets gezegd over sponsoring. Maar GYBE heeft wel eerder in gesponsorde zalen gespeeld. Ik weet dus niet wat de doorslag heeft gegeven."