A2A financieel mislukt

Evaluatierapport muziekconferentie kraakt harde noten

Lang was het stil rondom A2A. Nu de kogel door de kerk is - er komt voorlopig geen tweede editie - oordeelt ook de organisatie zelf keihard over het verloop van de eerste editie, zo blijkt uit het officiële evaluatierapport: "A2A was financieel geen succes."

Evaluatierapport muziekconferentie kraakt harde noten

Te weinig betalende concertbezoekers, te weinig betalende conferentiebezoekers, te weinig betalende sponsors en te veel onnodig gemaakte onkosten hebben ervoor gezorgd dat A2A vooral financieel geen succes was. Dat is de harde conclusie die organisator het Nederlands Popinsituut (NPI) trekt in haar evaluatierapport, dat 3VOOR12 via het ministerie van OC&W in handen kreeg. Het meest opmerkelijke cijfer in het evaluatierapport is dat van het aantal betalende bezoekers: van de 1050 conferentiegangers betaalden uiteindelijk slechts 95 daadwerkelijk de toegangsprijs. Hoewel het voor dit soort evenementen normaal is dat een groot deel wordt uitgenodigd en dus niet betaalt, onderkent ook het NPI dat een percentage van minder dan tien procent wel heel erg laag is. Maar wat er ook te zeggen valt over A2A, een ding is de organisatie na te geven: ze schroomt een hard oordeel over haar eigen evenement niet. Behalve een verwijzing naar de wet van Murphy (als er iets fout kan gaan, gaat het fout) steekt het NPI de hand in eigen boezem. Zo constateert ze in haar rapport dat de organisatie het heeft nagelaten om voldoende aandacht te besteden aan het creëren van een draagvlak binnen de Nederlandse muziekindustrie. Als gevolg daarvan bleven de meeste grote platenmaatschappijen thuis. Daarnaast heeft het promotiebeleid gefaald, zo er al sprake was van een promotie-offensief, aldus het rapport. Dat laatste is volgens het NPI tevens de voornaamste oorzaak van het tegenvallende bezoekersaantal tijdens de concerten: in totaal 2849 betalenden, ruim onder de 4000 die A2A minimaal dacht te trekken. Tot overmaat van ramp kwamen veel sponsors na 11 september 2001 terug op hun beloften, waardoor ook op die post geen geld, maar slechts financiële tegenvallers werden geïncasseerd, zo meldt voormalig A2A programmeur Paul van Dijk. Tot slot de onnodig gemaakte kosten waarvan het rapport spreekt. Dit betreft vooral de arbeidskosten van werknemers in dienst van de speciaal opgerichte BV A2A. Directeur Louis Jay Meyers typeert de personele verdeling van A2A in het rapport zeer beeldend: "There were not enough indians and too many chiefs." Overigens is Meyers zelf inmiddels niet meer verbonden aan A2A en het gerucht gaat dat hij inmiddels bezig is met het organiseren van een nieuw evenement ergens in Europa. Of de financiële tegenvallers gevolgen hebben voor de BV A2A, wordt niet duidelijk in het rapport. NPI-directeur Jaap van Beusekom is er echter van overtuigd dat er ondanks alles in 2003 een vervolg zal komen op A2A.