Drugs en Buma-rechten

Of hoe de dance-wereld tot samenwerking probeert te komen

Een van de seminaronderdelen van de eerste dag van het Amsterdam Dance Event was de ronde tafel discussie geleid door Gert van Veen*. Deze bijeenkomst, waarbij iedere geïnteresseerde zijn zegje kan doen, had drie agendapunten. Eén van deze punten was nog maar net aan het lijstje toegevoegd; de problemen rond drugsgebruik van publiek op dance-feesten.

Of hoe de dance-wereld tot samenwerking probeert te komen

Een van de seminar-onderdelen van de eerste dag van het Amsterdam Dance Event was de ronde tafel discussie geleid door Gert van Veen*. Deze bijeenkomst, waarbij iedere geïnteresseerde zijn zegje kan doen, had drie agendapunten. Eén van deze punten was nog maar net aan het lijstje toegevoegd; de problemen rond drugsgebruik van publiek op dance-feesten.  Meestal zijn rondetafel discussies maar een saaie boel. Zo niet deze keer. Het blijkt dat er in de dance-wereld genoeg dingen spelen die aanleiding geven tot een pittige discussie. Zoals bijvoorbeeld het -tijdelijk- sluiten van de Hemkade waar onlangs een tweede dode binnen een maand viel door overmatig drugsgebruik. Is het sluiten van een club de oplossing, vroeg Gert van Veen zich af. En zo niet, wat dan wel? Iedereen was het er wel mee eens dat het sluiten van een club in ieder geval níet de oplossing is. Het probleem zal zich daardoor alleen maar verspreiden. Enkelen voegden daar nog aan toe dat de NS toch ook niet stopt met rijden als er iemand voor de trein springt; dat drugsgebruikers dus zélf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag. Maar de meeste aanwezigen hadden gelukkig een meer opbouwende bijdrage. Er moest meer samengewerkt worden in de dance-scène. Het was tijd voor een platform. Voor overleg. Er moest nagedacht worden over voorlichting. Zowel naar de bezoekers van feesten als naar de politiek. Naar de bezoekers omdat vele feestgangers toch nog niet op de hoogte blijken te zijn van de gevaren van drugsgebruik, en naar de overheid omdat er nog wel het een en ander verbeterd kan worden aan het image van de dance-scène. Een afgevaardigde van bierfabrikant Heineken verbaasde zich er over dat dit nog niet gebeurd was. Zelfs fabrikanten van kattenbakkorrels hadden zich verenigd! En inderdaad. Waarom was dit nog nooit gebeurd? Ook nu riep iedereen om het hardst dat er wat moest veranderen. Maar wie neemt de eerste stap? De conclusie was dat de dance-scène bestond uit een stel jonge honden die gewoon altijd hebben gedaan wat ze leuk vonden en er plotseling achter komen dat ze professionals zijn geworden. Misschien was dit dan ook wel een mooi moment om tot een eerste aanzet te komen, zo besloot men het gesprek. (Laatste nieuws over de Hemkade is dat de eigenaar het kort geding tegen gemeente Zaanstad heeft verloren en de High Energy Party die op 17 november in de Hemkade zou plaatsvinden niet doorgaat. Ook voor de in Zaandam gelegen discotheek de Waakzaamheid gelden beperkingen. Om te voorkomen dat het afgelaste feest zich hierheen verplaatst moet deze gelegenheid zondag om 06.00 dicht zijn). Een ander onderwerp dat ter sprake kwam waren de grote onduidelijkheden over de inning en verdeling van de Buma-gelden (Buma Stemra) in de dance-wereld. Ook hier bleek weer het gebrek aan overleg tussen de dance-scène onderling en tussen de scène en Buma Stemra. Heel kort samengevat komt het er op neer dat, omdat DJ's meestal nalaten een setlist in te vullen, Buma zich onder andere baseert op bestaande hitlijsten om te bepalen wie er recht hebben op de Buma-gelden. Hierin speelt, zo bleek, de top-tien van het dance-tijdschrift Basic Groove een belangrijke rol. De aanwezigen waren niet bekend met deze regeling waarover zij bovendien helemáál niet te spreken waren. Maar hoe de setlisten wél verzameld moesten worden, daarover verschilden beide partijen duidelijk van mening. Zij wezen elkaar de verantwoordelijkheid toe om tot een betere oplossing te komen. De conclusie was dat ook bij dit probleem het voorgestelde platform goed van pas zou kunnen komen. Het laatste woord over deze zaken is in ieder geval nog niet gesproken en 3VOOR12 zal hier dan ook zeker nog op terug komen. (*Gert van Veen was jarenlang muziekjournalist van onder andere De Volkskrant. Verder is hij producer van house-act Quazar en creative director van de zaterdagavond in Club More).