Kabinet stemt in met aanpassing artiestenregeling

Staatssecretaris neemt voorstellen belangenorganisaties grotendeels over

Afgelopen vrijdag keurde het kabinet de door staatssecretaris Bos van financien voorgestelde aanpassingen goed. En die aanpassingen zijn nagenoeg gelijk aan de wensen van de strijdende belangenorganisaties.

Staatssecretaris neemt voorstellen belangenorganisaties grotendeels over

De artiestenregeling wordt aangepast. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. De grootste bezwaren tegen de in januari 2001 ingevoerde artiestenregeling zijn hiermee weggenomen. Een greep uit de aanpassingen: de reis- en verblijfskosten blijven toch onbelast, er komt een speciale regeling voor amateurartiesten en het aanvragen van de zogenaamde kostenvergoedingsbeschikking (kvb) wordt sterk vereenvoudigd. Toen in januari als onderdeel van de nieuwe belastingwet de artiestenregeling werd ingevoerd, vielen belangenorganisaties voor poppodia en artiesten massaal over staatssecretaris Bos van financien heen. De nieuwe regeling was onwerkbaar en zou voor de popsector een administratieve en financiele ramp betekenen. Uiteindelijk is het dus toch nog met een sisser afgelopen. Door de aanpassingen kan een vijfkoppige band als gevolg van de kleine artiestenregeling nu 1500 gulden onkostenvergoeding vragen voor een optreden zonder dat het podium en band meteen verstrikt raken in een administratieve jungle. Is de gage hoger, dan moet er wel een kostenvergoedingsbeschikking worden aangevraagd bij de belastingdienst. De aanvraag van deze kvb, in feite een verantwoording van gedane uitgaven, is echter ook vereenvoudigd. Allereerst kan een band volstaan met een kvb, in tegenstelling tot de eerdere plannen, waarin iedere artiest afzonderlijk een kvb moest aanvragen. Bovendien hoeft deze niet meer voorafgaand aan een optreden te zijn aangevraagd. Tot een maand na een optreden is het mogelijk een kvb te verkrijgen. Ook voor buitenlandse artiesten is de rust wedergekeerd. Voor hen verandert er in de praktijk uiteindelijk bijna niets. Het zag er aanvankelijk rampzalig uit. Zo rampzalig dat vooral grotere orkesten ons land wilden mijden vanwege de administratieve consequenties. Om dat te voorkomen zijn ook voor hen de regels versoepeld. Voor een schematische opsomming van de veranderingen en de gevolgen hiervan voor artiesten en podia, zie de site van advieskantoor Allarts, die namens verschillende organisaties de belangen van artiesten en poppodia in Den Haag behartigt.