“Nieuwe belastingwet ramp voor podium en artiest”

Popinstituut, NVP en FNV Kiem luiden de noodklok

De belastingwet die per 1 januari 2001 van kracht wordt is volgens belangenorganisaties een regelrechte ramp voor de Nederlandse poppodia en optredende artiesten. En daarom heeft de Vereniging van Nederlandse Poppodia (VNP) opgeroepen tot harde acties.

Popinstituut, NVP en FNV Kiem luiden de noodklok

Vrijdagavond 17 november om 22.00 protesteren meer dan 40 Nederlandse poppodia tegen de nieuwe artiestenregeling die op 1 januari 2001 in werking treedt. In o.a. Paradiso (Amsterdam), O13 (Tilburg) en het Partronaat (Haarlem) zullen de optredende artiesten 1 minuut lang een oorverdovend lawaai produceren om aandacht te vestigen op de volgens de NVP rampzalige regeling. De nieuwe artiestenregeling stelt de loonbelasting voor binnenlandse artiesten op twintig procent. Bij bands die zich netto laten uitbetalen wordt dit door de podia afgedragen. De muzikant valt als persoon echter in box 1 en moet een percentage van 32 procent betalen. Omdat er te weinig is afgedragen kan hij aan het eind van het jaar dus nog een flinke naheffing verwachten. In de nieuwe situatie worden bovendien alle onkostenvergoedingen (overnachting, reiskosten etc.) tot het belastbare inkomen gerekend. De aftrekbaarheid van deze kosten is voor de artiest erg gecompliceerd, omdat hij de betaling in natura heeft ontvangen en dus geen bonnetjes heeft van de uitgaven, die meestal door de podia worden gedaan. In de praktijk ontstaat hierdoor een onwerkbare situatie denkt NVP-directeur Geert van Itallie. Een situatie met twee verstrekkende gevolgen: “Buitenlandse bands zullen eerder besluiten Nederland te mijden vanwege de administratieve rompslomp terwijl de kleinere podia in Nederland wel eens ten onder kunnen gaan aan het praktisch onuitvoerbare administratieve werk dat ze op hun bord krijgen.” Van Itallie geeft toe dat de ludieke actie de Tweede Kamerleden waarschijnlijk niet overstag zal halen. “We willen het probleem vooral onder de aandacht brengen. Het is nog maar anderhalve maand voor deze rampzalige wet in werking treedt en niemand lijkt zich er druk om te maken.” Hij sluit niet uit dat wanneer de Tweede Kamer komende week de wet niet voldoende herziet er echt harde acties komen: “We kunnen altijd nog een dag lang lawaai gaan maken op de Dam.”