Staatssecretaris Uslu: woekerhandel tickets beperkt probleem

Toch is voor het instellen van een wettelijke maximumprijs iets te zeggen

Staatssecretaris Gunay Uslu van OCW weet ook na uitgebreider onderzoek niet of het zinnig is wettelijke maatregelen te nemen tegen woekerhandel in concertkaartjes. Dat schrijft de demissionaire bewindsvrouw in een brief aan de Kamercommissie OCW. Naar aanleiding van een motie van SP-kamerlid Peter Kwint had Uslu verder onderzoek beloofd. SEO Economisch Onderzoek deed navraag in de sector en kwam onder meer tot de conclusie dat het probleem beperkt is: zo’n 1% van de kaartjes wordt voor meer geld verkocht, waarvan een deel vermoedelijk door particulieren.

In de meeste landen om ons heen is doorverkoop gewoon toegestaan, met uitzondering van Spanje en Bulgarije. De meeste landen hanteren helemaal geen regels, een derde van de Europese landen stelt wettelijke kaders, die per land verschillen. Grofweg ziet het SEO drie opties langs komen: 1) een verbod op het maken van winst op door te verkopen kaarten, 2) een percentueel prijsplafond op door te verkopen kaarten, 3) de doorverkoop van kaarten geschiedt enkel onder afspraak tussen de organiserende partij en de verkopende partij(en). Welk van de opties het meest effectief en het best te handhaven is vertelt het onderzoek niet.

Wel is duidelijk dat de sector zelf een totaal verbod op doorverkoop niet nodig vindt. Het is ook niet wenselijk, vindt de staatssecretaris, omdat het de vrijheid van de consument inperkt. In de Nederlandse muziekwereld wordt een doorverkoop tussen 0% en 20% meerprijs (lees: het Ticketswap model) als fair beschouwd. Grotere irritatie is er over de rol van zoekmachines, die voor de klant verwarring veroorzaken. Wie kaartjes zoekt komt vaak onbedoeld op secundaire verkoopsites terecht. Om dat te voorkomen werken verkopers steeds vaker met gesloten systemen, zodat ze zelf kunnen bepalen wie kaartjes mag doorverkopen en tegen welke prijs. Ook daar ziet de staatssecretaris een probleem in de beperking van de vrijheid van de consument.

Alles afwegend komt Uslu niet tot een ferme aanbeveling aan de Kamercommissie. Het blijft een enerzijds-anderzijds verhaal, en met name het feit dat woekerprijzen eigenlijk helemaal niet zo vaak voorkomen doet haar hardop mijmeren of wettelijke maatregelen wel nodig zijn. ‘Ik vertrouw erop dat een nieuw kabinet een keuze zal maken voor effectieve maatregelen die recht doen aan de aard en omvang van de problematiek.’

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12